Zivju fonds 2023.gads

 

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā

 

  1. Zandartu pavairošana Sudala (16400 gab.) un Indzera (13000 gab.) ezerā (29400 gab.) – 10316,46  EUR;
  2. Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā (38 880 gab.) – 12003,20 EUR.

 

Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

 

  1. Spectērpu komplektu iegāde – 2034,00 EUR;
  2. Sniega motocikla iegāde – 20900,00 EUR.

 

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā

 

  1. Pededzes upes baseina pieteku Alūksnes, Ievednes un Paparzes kvalitātes novērtējums – 8954,00 EUR.

 

 

Zivju fonda finansējums -  38 030,00 EUR;

Pašvaldības līdzfinansējums – 16 177,66 EUR;

                                    Kopā – 54 207,66 EUR