Apsaimniekošana

Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā aģentūra “ALJA” dibināta 2002.gada 3.februārī.


2005.gada 21.jūlijā, pamatojoties uz Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes kopīgu lēmumu aģentūrai mainīts nosaukums- Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā iestāde “ALJA”.


Sakarā ar novadu izveidošanu 2009.gadā tika reorganizēta Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā iestāde “ALJA”, izveidojot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “ALJA” .


Aģentūras darbības galvenais mērķis ir lietderīga un efektīva Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo ezeru un upju apsaimniekošana (izņemot privātās ūdenstilpes), publisko pakalpojumu sniegšana Alūksnes novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem un tūristiem rūpnieciskās zvejas un licencētās makšķerēšanas, ūdenssporta un atpūtas organizācijas jautājumos, kas saistīti ar Alūksnes novada ezeru (tajā skaitā- salu) un upju ūdenstilpju un krasta zonas izmantošanu.