Zivju fonds 2016.gads

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā


1. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā 39`669 gb - 7199,92 Eur

2. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Sudala ezerā 14`000 gb - 2541,00 Eur

3. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Indzera ezerā 13`000 gb - 2359,50 Eur

 

Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

 

1. Zemūdens radara (eholotes) iegāde - 3499,00 Eur

 

Pašvaldību un valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas kontrolesdarbību nodrošināšanā par 2015.gadu


1. 40 % no iekasētās soda naudas - 159,78 Eur

 

Zivju fonda finansējums -        12958,79 Eur

Pašvaldības līdzfinansējums - 2800,42 Eur

                                            Kopā - 15759,20 Eur