title-image title-image
title-image title-image
title-image title-image
title-image title-image

Kas nepieciešams, lai makšķerētu Alūksnes ezerā?

 

Lai makšķerētu Latvijas Republikas ūdeņos, tajā skaitā arī Alūksnes ezerā un citās novada ūdenstilpēs, makšķerēšanas laikā ir jābūt derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei.

 

                               
          

Karte nav nepieciešama personām vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem. Karte ir derīga, uzrādot dokumentu, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu, bet personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem – invaliditātes apliecība.

Iegādes vietas:

Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “ALJA”,

Veikals RC AINAVA, Pils iela 15, Alūksne

DUS Viada,

DUS Virši-A,

SIA Maxima Latvija,

SIA Narvessen,

VAS Latvijas Pasts,

kā arī internetā.

 

Alūksnes ezerā tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Jums nepieciešama licence.

Ar licenču veidiem, to cenu un noteikumiem iepazīsties  šeit.

 

Iegādes vietas: 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “ALJA” iespējams iegādāties visas licences, kā arī saņemt bezmaksas licences,

DUS Virši-A iespējams iegādāties vienas dienas licences,

kā arī internetā.

 

  

Kontakti
mail E-pasts:
phone Tālrunis:
+371 26141741
verified_user Nolikums:
how_to_reg Licence:

Tiešraides kamera

Aktuāli jaunumi

Alūksnes novada ezeri papildināti ar zandartu mazuļiem
image
2020.gada 13.oktobrī ar Zivju fonda atbalstu Alūksnes, Indzera un Sudala ezeros tika ielaisti zandartu vienvasaras mazuļi. To svars bija 5 grami un garums 7 - 9 cm.  Alūksnes ezerā zivju resursi papildināti ar 35400 gab., Indzera ezerā – ar 13000 gab. un Sudala ezerā – ar 14000 gab. vienvasaras zandartiem. Zandartu mazuļus piegādāja zivju audzētava "Kalatalu Harjanurmes" no Igaunijas.   Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij projekti realizēti ar kopējo finasējumu 15860 EUR.
15.10.2020
Lasīt
Apmeklējot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “ALJA”, jālieto sejas maskas!
image
Pamatojoties uz 13.10.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", no 14.10.2020.,apmeklējot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “ALJA”, jālieto sejas maskas!
29.10.2020
Lasīt
Par lomu uzskaites kārtību
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” atgādina, ka visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, kas iegādājušies vai saņēmuši bezmaksas licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā, obligāti jāiesniedz loma atskaite, ievērojot šādus termiņus: visas vienas dienas licences un vienas dienas licences līdaku makšķerēšanai maijam – 1 (vienas) nedēļas laikā no izmantošanas dienas; mēneša licences, mēneša licences par samazinātu maksu, gada bezmaksas licences un gada bezmaksas licences makšķerēšanai no krasta – 2 (divu) nedēļu laikā no licences beigu datuma.   27.02.2020.Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/2020 “NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ALŪKSNES EZERĀ” (APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr. 40 (protokols Nr. 3, 21.punkts); PRECIZĒTI ar Alūksnes novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 86 (protokols Nr. 4, 7.punkts))   Papīra formātā iegādāto un bezmaksas makšķerēšanas licenču īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt organizētājam licences ar tajās ierakstītiem lomiem, tās iesniedzot licenču iegādes vietās: PA “ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā; DUS “Virši-A”, Rīgas ielā 11, Alūksne, Alūksnes novadā; SIA “RC Ainava”, Pils ielā 15, Alūksne, Alūksnes novadā, vai arī nosūtot pa pastu uz PA “ALJA” adresi, kura norādīta uz licences, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected] .   Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē “Mana Cope” iegādāto licenču loms jāreģistrē vietnes sadaļā “Loma reģistrācija”.   Licenču īpašniekiem, kuri neatgriež attiecīgās licences nolikumā norādītajos termiņos, tiek liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā divu gadu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas.
27.07.2020
Lasīt
Aicina atsaukt raidījumā "Labrīt" izskanējušo nepatieso informāciju
image
Alūksnes novada pašvaldība otrdien, 14. jūlijā, nosūtījusi vēstuli Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA vēstuli, aicinot atsaukt nepatieso informāciju, kas 13. jūlija rītā izskanējusi Latvijas Radio 1 raidījumā "Labrīt" par pašvaldības īstenotiem projektiem.   Alūksnes novada domes priekšsēdētāja A. DUKUĻA vēstulē teikts: "Pirmdien, 13. jūlijā, "Latvijas Radio 1" raidījumā "Labrīt" žurnālista un programmas vadītāja Laura ZVEJNIEKA sarunā ar laikraksta "Alūksnes un Malienas Ziņas" redaktori Līgu VĪKSNU izskanēja nepatiesa un nekorekta informācija par Alūksnes novada pašvaldības īstenoto Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu "630 verstis pilnas sajūtām".   Patiesībai pilnībā neatbilst žurnālista L. ZVEJNIEKA paustais apgalvojums, ka minētā projekta ietvaros radītais jaunais tūrisma piedāvājums – gaisa trošu nobrauciens Alūksnē jeb ziplains uzbūvēts, piesaistot Krievijas investora naudu, kā arī pārmetums, kādēļ projekta īstenošanā netiek izmantota Eiropas Savienības nauda.   Vēloties viest skaidrību šai jautājumā, Alūksnes novada pašvaldība uzsver, ka patiesībā ir tieši pretēji žurnālista apgalvotajam - minētais projekts tiek īstenots Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzekļiem, kas ir Eiropas Savienības līdzfinansēta programma. Šīs programmas kopējo budžetu veido Eiropas Savienības līdzekļi, kā arī abu iesaistīto valstu – Krievijas un Latvijas budžeta līdzekļi.   Savukārt attiecībā uz konkrēto tūrisma objektu pašvaldība vēlas norādīt, ka gaisa trošu nobrauciena izbūve no pārrobežu sadarbības programmas līdzekļiem ir finansēta tikai daļēji – 28% apmērā. Pārējie šī objekta izbūvē izmantotie līdzekļi ir Alūksnes novada pašvaldības aizņēmums.   Alūksnes novads ģeogrāfiski atrodas pie robežas ar Krievijas Federāciju un dabiski, ka teritorijas infrastruktūras sakārtošanai un novada attīstībai pašvaldība cenšas izmantot arī šī finanšu avota iespējas, tāpat kā tā īsteno Igaunijas-Latvijas programmas finansētus projektus. Iespējams, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir jāizvērtē, vai valstij un pašvaldībām ir nepieciešama Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma, ja tā saistīta ar tik daudz negācijām.   Uzskatām, ka šie Latvijas Radio izskanējušie tendenciozie apgalvojumi, kas klausītājus vedina domāt par it kā Krievijas ietekmi uz Alūksnes novada attīstību, ir daļa no mērķtiecīgi organizētas, acīmredzot politiskas nomelnošanas kampaņas nākamā gada pašvaldību vēlēšanu gaisotnē, kas pēdējā laikā vērsta pret Alūksnes novada pašvaldību sakarā ar plānu īstenot apjomīga mēroga projektu un izbūvēt Veselības veicināšanas pakalpojumu centru.             Arī saistībā ar šo projektu minētajā raidījumā izskanēja apgalvojums, ka Veselības veicināšanas pakalpojumu centru Alūksnē būvēs ar Krievijas investīciju finansējumu. Patiesībā Veselības veicināšanas pakalpojumu centru Alūksnes novada pašvaldība būvēs kā komercdarbības objektu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta projekta ietvaros (specifiskais atbalsta mērķis "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām").   Saskaņā ar projekta nosacījumiem pašvaldībai ir jāpiesaista investori, kas apņemas veikt finanšu ieguldījumus un radīt jaunas darba vietas projekta teritorijā vai tā blakus teritorijās. Viens no investoriem, kas izrādījis gatavību investēt projekta teritorijā un radīt Alūksnes novadam tik ļoti nepieciešamās jaunas darba vietas, līdz šim Latvijā ir investējis vairākkārt, izveidojot viesnīcas un atjaunojot dažādas vēsturiskas ēkas galvaspilsētā."   Alūksnes novada pašvaldība vēstulē aicina Latvijas Radio, ja sabiedriskais medijs neuzticas pašvaldības sniegtām ziņām, meklēt informāciju citos objektīvos avotos, piemēram, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas sekretariātā vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Pašvaldība savā vēstulē lūdz Latvijas Radio atsaukt izskanējušos nepatiesos apgalvojumus par tās īstenotajiem projektiem un sniegt sabiedriskā medija klausītājiem iespēju saņemt patiesu informāciju.   Alūksnes novada pašvaldība
15.07.2020
Lasīt
Alūksnes ezera detālā dziļumu karte
Alūksnes ezera un ap to esošo kultūras pieminekļu karte

Izklaide un viesu nami

Viesnīcas "Jolanta" apartamenti.

Atrašanās vieta - Kolberģis, Jaunalūksnes pag.

Alūksnes ezera krastā.

 • 2 apartamenti ar virtuvi
 • 2 apartamenti bez virtuves
 • laivu noma - ar vai bez motora
 • apsargāta autostāvvieta
www.jmgrupa.lv
Pilssala

Pilssala

 • Makšķerēšana
 • Laivu noma
 • Izbraucieni ar plostu
 • Futbols
 • Volejbols
 • Basketbols
 • Estrāde
 • Spēļu laukums
 • Bezmaksas internets
Ezermalas 44

Kempings " Ezermalas44"

Ezermalas iela 44 Alūksne

 • vasaras māja
 • piknika vietas
 • laivu īre
 • izbraucieni ar jahtu
www.ezermalas44.lv
Lāzberģa muiža

Jaunalūksnes pagasta "Muižnieki" 

 • viesu nams
 • pirts
 • laivu īre

Tālrunis-29166262

Naktsmītnes

Brīvdienu dzīvoklis Alūksnē, Lielā ezera iela 5
weekend Tips: holiday apartments
hotel Gultas vietas: 6
restaurant Edināšana:
calendar_today Sezona: I-XII
location_on Kontakti:
 • +371 26667377

Piedāvājam plašu divistabu dzīvokli pašā pilsētas centrā - viesistaba ar izvelkamo stūra dīvānu un TV, guļamistaba ar 4 vienvietīgajām gultām un gultasveļu, pilnībā aprīkota virtuve, duša un dvieļi, bezmaksas autostāvvieta un WIFI. Vienā reizē izmitinām tikai vienu grupu, neatkarīgi no personu skaita. Cena: 25 euro/ diennaktī 1 vai 2 personām, par katru nākamo personu 5 euro.

ACK Būve - Gulbenes ielā 3a, Alūksne
weekend Tips: Apartments
hotel Gultas vietas: 10
restaurant Edināšana:
calendar_today Sezona: I-XII
location_on Kontakti:
 • +371 22832649
 • https://plus.google.com/116387957398359889622/posts/1D2WnUuCdYL

Pieejama virtuves zona, divi atsevišķi numuri, vienā 6 vietas, otrā 4 vietas, kā arī, divi sanmezgli un dušas. Apartamenti rekonstruēti 2016.gadā. Viena numura cena, bez PVN 25 EUR neatkarīgi no numurā dzīvojošo skaita.

Dzīvoklis Alūksnē, Vidus iela 4 dz.2
weekend Tips: Brīvdienu dzīvokļi
hotel Gultas vietas: 2
restaurant Edināšana:
calendar_today Sezona: I-XII
location_on Kontakti:

Divu istabu dzīvoklis ar malkas apkuri- silts un mājīgs. Ir WC un duša, kabeļtelevīzija.

Zeltiņu bij.pamatskola
weekend Tips: Youth hostels
hotel Gultas vietas: 8
restaurant Edināšana:
calendar_today Sezona: I-XII
location_on Kontakti:
 • +371 29499352

Telpas semināriem, virtuves telpa