Jaunumi

2021.gadā atbalstītie Zivju fonda projekti
image
Lauku atbalsta dienests atbalstījis septiņus Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” iesniegtos projektu pieteikumus finansu piesaistīšanai no Zivju fonda līdzekļiem ar Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu.   Zivju fonda atbalstu konkursa pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” saņēma pieci projektu pieteikumi – “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”, “Līdaku pavairošana Lukumīša ezerā”, “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”, “Zandartu pavairošana Sudala ezerā” un “Zandartu pavairošana Indzera ezerā”. Projektu ietvaros tiks papildināti zivju resursi:   Alūksnes ezerā – 50000 līdaku mazuļi; Lukumīšu ezerā – 5000 līdaku mazuļi; Vaidavas ezerā – 2300 līdaku mazuļi; Sudala ezerā – 16400 zandartu mazuļi; Indzera ezerā – 13000 zandartu mazuļi.   Atbalstu no Zivju fonda saņēmis projekta pieteikums konkursa pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” – “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Indzera un Siseņu ezeram”.   Zivju fonda atbalstu saņēmis arī projekta pieteikums “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” konkursa pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”. Šī projekta ietvaros plānots iegādāties trīs ķermeņa kameras, piekabi kvadricikla un sniega motocikla pārvadāšanai, divus planšetdatorus, divas rokas kameras ar ieraksta funkciju un divas rokas kameras SD kartes.   Kopējās projektu izmaksas sastāda 36638,22 EUR, no kurām: Zivju fonda finansējums – 28860,00 EUR; Pašvaldības līdzfinansējums – 7778,22 EUR.
14.05.2021
Lasīt
Makšķerēšana, izmantojot peldošus ūdens transportlīdzekļus, atļauta no 10.maija
image
  Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA" atgādina, ka makšķerēšana, izmantojot peldošus ūdens transportlīdzekļus, Alūksnes ezerā atļauta no 10.maija.   27.02.2020.Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/2020 “NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ALŪKSNES EZERĀ” (APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr. 40 (protokols Nr. 3, 21.punkts); PRECIZĒTI ar Alūksnes novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 86 (protokols Nr. 4, 7.punkts)).
23.04.2021
Lasīt
Uz ledus atrasties nav droši
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka ledus stāvoklis Alūksnes ezerā ir pasliktinājies un palicis bīstams; uz tā atrasties vairs nav droši.
03.04.2021
Lasīt
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” strādā attālināti
image
Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 2021. gada 16. marta Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” strādā attālināti.   Visas licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā iespējams iegādāties interneta vietnē www.epakalpojumi.lv sadaļā “e-Loms.   Mēneša licences par samazinātu maksu (10,00 EUR) var iegādāties personas no 16 līdz 65 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novadā. Bez izziņas par deklarēto dzīvesvietu licence uzskatāma par nederīgu.   Jautājumu gadījumā zvanīt: 26141741 (direktors); 28301207 (lietvede) vai rakstīt uz e-pastu [email protected] .
15.05.2021
Lasīt
Aicina pieteikties rūpnieciskai zvejai
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” aicina pieteikties rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadalei Alūksnes novada ūdenstilpēs līdz 23.12.2020.   Rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadale notiks 2021.gada janvārī.   Iesniegumus iespējams iesniegt: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV - 4301, iemetot slēgtā pastkastē pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva foajē pie Klientu apkalpošanas centra; nosūtot elektroniski parakstītus uz e-pastu [email protected] .     Papildus informācijai zvanīt 26141741.
03.12.2020
Lasīt
Alūksnes novada ezeri papildināti ar zandartu mazuļiem
image
2020.gada 13.oktobrī ar Zivju fonda atbalstu Alūksnes, Indzera un Sudala ezeros tika ielaisti zandartu vienvasaras mazuļi. To svars bija 5 grami un garums 7 - 9 cm.  Alūksnes ezerā zivju resursi papildināti ar 35400 gab., Indzera ezerā – ar 13000 gab. un Sudala ezerā – ar 14000 gab. vienvasaras zandartiem. Zandartu mazuļus piegādāja zivju audzētava "Kalatalu Harjanurmes" no Igaunijas.   Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij projekti realizēti ar kopējo finasējumu 15860 EUR.
15.10.2020
Lasīt
Apmeklējot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “ALJA”, jālieto sejas maskas!
image
Pamatojoties uz 13.10.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", no 14.10.2020.,apmeklējot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “ALJA”, jālieto sejas maskas!
15.05.2021
Lasīt
Par lomu uzskaites kārtību
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” atgādina, ka visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, kas iegādājušies vai saņēmuši bezmaksas licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā, obligāti jāiesniedz loma atskaite, ievērojot šādus termiņus: visas vienas dienas licences un vienas dienas licences līdaku makšķerēšanai maijam – 1 (vienas) nedēļas laikā no izmantošanas dienas; mēneša licences, mēneša licences par samazinātu maksu, gada bezmaksas licences un gada bezmaksas licences makšķerēšanai no krasta – 2 (divu) nedēļu laikā no licences beigu datuma.   27.02.2020.Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/2020 “NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ALŪKSNES EZERĀ” (APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr. 40 (protokols Nr. 3, 21.punkts); PRECIZĒTI ar Alūksnes novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 86 (protokols Nr. 4, 7.punkts))   Papīra formātā iegādāto un bezmaksas makšķerēšanas licenču īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt organizētājam licences ar tajās ierakstītiem lomiem, tās iesniedzot licenču iegādes vietās: PA “ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā; DUS “Virši-A”, Rīgas ielā 11, Alūksne, Alūksnes novadā; SIA “RC Ainava”, Pils ielā 15, Alūksne, Alūksnes novadā, vai arī nosūtot pa pastu uz PA “ALJA” adresi, kura norādīta uz licences, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected] .   Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē “Mana Cope” iegādāto licenču loms jāreģistrē vietnes sadaļā “Loma reģistrācija”.   Licenču īpašniekiem, kuri neatgriež attiecīgās licences nolikumā norādītajos termiņos, tiek liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā divu gadu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas.
27.07.2020
Lasīt
Aicina atsaukt raidījumā "Labrīt" izskanējušo nepatieso informāciju
image
Alūksnes novada pašvaldība otrdien, 14. jūlijā, nosūtījusi vēstuli Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA vēstuli, aicinot atsaukt nepatieso informāciju, kas 13. jūlija rītā izskanējusi Latvijas Radio 1 raidījumā "Labrīt" par pašvaldības īstenotiem projektiem.   Alūksnes novada domes priekšsēdētāja A. DUKUĻA vēstulē teikts: "Pirmdien, 13. jūlijā, "Latvijas Radio 1" raidījumā "Labrīt" žurnālista un programmas vadītāja Laura ZVEJNIEKA sarunā ar laikraksta "Alūksnes un Malienas Ziņas" redaktori Līgu VĪKSNU izskanēja nepatiesa un nekorekta informācija par Alūksnes novada pašvaldības īstenoto Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu "630 verstis pilnas sajūtām".   Patiesībai pilnībā neatbilst žurnālista L. ZVEJNIEKA paustais apgalvojums, ka minētā projekta ietvaros radītais jaunais tūrisma piedāvājums – gaisa trošu nobrauciens Alūksnē jeb ziplains uzbūvēts, piesaistot Krievijas investora naudu, kā arī pārmetums, kādēļ projekta īstenošanā netiek izmantota Eiropas Savienības nauda.   Vēloties viest skaidrību šai jautājumā, Alūksnes novada pašvaldība uzsver, ka patiesībā ir tieši pretēji žurnālista apgalvotajam - minētais projekts tiek īstenots Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzekļiem, kas ir Eiropas Savienības līdzfinansēta programma. Šīs programmas kopējo budžetu veido Eiropas Savienības līdzekļi, kā arī abu iesaistīto valstu – Krievijas un Latvijas budžeta līdzekļi.   Savukārt attiecībā uz konkrēto tūrisma objektu pašvaldība vēlas norādīt, ka gaisa trošu nobrauciena izbūve no pārrobežu sadarbības programmas līdzekļiem ir finansēta tikai daļēji – 28% apmērā. Pārējie šī objekta izbūvē izmantotie līdzekļi ir Alūksnes novada pašvaldības aizņēmums.   Alūksnes novads ģeogrāfiski atrodas pie robežas ar Krievijas Federāciju un dabiski, ka teritorijas infrastruktūras sakārtošanai un novada attīstībai pašvaldība cenšas izmantot arī šī finanšu avota iespējas, tāpat kā tā īsteno Igaunijas-Latvijas programmas finansētus projektus. Iespējams, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir jāizvērtē, vai valstij un pašvaldībām ir nepieciešama Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma, ja tā saistīta ar tik daudz negācijām.   Uzskatām, ka šie Latvijas Radio izskanējušie tendenciozie apgalvojumi, kas klausītājus vedina domāt par it kā Krievijas ietekmi uz Alūksnes novada attīstību, ir daļa no mērķtiecīgi organizētas, acīmredzot politiskas nomelnošanas kampaņas nākamā gada pašvaldību vēlēšanu gaisotnē, kas pēdējā laikā vērsta pret Alūksnes novada pašvaldību sakarā ar plānu īstenot apjomīga mēroga projektu un izbūvēt Veselības veicināšanas pakalpojumu centru.             Arī saistībā ar šo projektu minētajā raidījumā izskanēja apgalvojums, ka Veselības veicināšanas pakalpojumu centru Alūksnē būvēs ar Krievijas investīciju finansējumu. Patiesībā Veselības veicināšanas pakalpojumu centru Alūksnes novada pašvaldība būvēs kā komercdarbības objektu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta projekta ietvaros (specifiskais atbalsta mērķis "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām").   Saskaņā ar projekta nosacījumiem pašvaldībai ir jāpiesaista investori, kas apņemas veikt finanšu ieguldījumus un radīt jaunas darba vietas projekta teritorijā vai tā blakus teritorijās. Viens no investoriem, kas izrādījis gatavību investēt projekta teritorijā un radīt Alūksnes novadam tik ļoti nepieciešamās jaunas darba vietas, līdz šim Latvijā ir investējis vairākkārt, izveidojot viesnīcas un atjaunojot dažādas vēsturiskas ēkas galvaspilsētā."   Alūksnes novada pašvaldība vēstulē aicina Latvijas Radio, ja sabiedriskais medijs neuzticas pašvaldības sniegtām ziņām, meklēt informāciju citos objektīvos avotos, piemēram, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas sekretariātā vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Pašvaldība savā vēstulē lūdz Latvijas Radio atsaukt izskanējušos nepatiesos apgalvojumus par tās īstenotajiem projektiem un sniegt sabiedriskā medija klausītājiem iespēju saņemt patiesu informāciju.   Alūksnes novada pašvaldība
15.07.2020
Lasīt
Ātrumlaivu sacensību laikā būs slēgta ūdens transportlīdzekļu satiksme Alūksnes iekšezerā
image
Sestdien, 11. jūlijā Alūksnes ezerā norisināsies UIM starptautiskās sacensības “ALUKSNE CUP” un pirmais posms Latvijas atklātajā čempionātā ātrumlaivām. Sacensību norise paredz vairākus ierobežojumus Pilssalā un iekšezera teritorijā visas dienas garumā.    Minēto sacensību laikā kā alūksniešiem, tā pilsētas viesiem jārēķinās ar zināmām neērtībām Pilssalā, kas būs tieši saistīta ar šo sacensību norisi. Lai sacensības noritētu droši un bez starpgadījumiem, šajā dienā nebūs atļauts izmantot publiskās peldvietas Pilssalā un peldvietu „Vējiņš”. Tāpat laika posmā no pulksten 8.00 līdz 20.00 būs slēgta visa veida ūdens transportlīdzekļu satiksme iekšezerā. Gaisa trošu nobrauciens šajā laika posmā darbosies ierobežoti. Atgādinām, ka sacensību laikā peldēties iekšezerā citās vietās ir kategoriski aizliegts. Sacensību atklāšana paredzēta pulksten 12.00, savukārt sacensību uzvarētāju apbalvošana notiks pulksten 18.00. Latvijas ūdens motosporta federācija informē, ka sacensībās būs pārstāvētas vairāk nekā desmit ātrumlaivu klases un tajās plāno piedalīsies sportisti no Igaunijas, Somijas, Polijas, Lietuvas un citām valstīm, bet lielākais dalībnieku skaits būs no Latvijas ūdens motosporta klubiem. Sacensībās kuplā skaitā piedalīsies arī pašmāju sportisti, biedrība “Ūdens motosporta klubs „NordOst””, kas pērn kļuva par uzvarētājiem komandu kopvērtējumā. Šajā dienā alūksniešus aicinām kļūt par šo sacensību līdzjutējiem un atbalstīt sportistus. Sacensības varēs apmeklēt bez maksas.   https://aluksne.lv/index.php/2020/07/07/atrumlaivu-sacensibu-laika-bus-slegta-udens-transportlidzeklu-satiksme-aluksnes-ieksezera/
09.07.2020
Lasīt
Alūksnes ezerā peldēties ir droši
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka šogad 15.jūnijā SIA “VITALITAS” veica Alūksnes ezera peldēšanas vietu atbilstības novērtējumu. Visas peldēšanas vietas atbilst likumdošanas prasībām.   Atbilstības novērtējums tika veikts astoņās peldēšanas vietās Alūksnes ezerā – “Melnumā”, “Kempingā”, “Šūpalās”, Kolberģī, Ezermalas ielā, “Zirgu dzirdinātavā”, Vējiņā” un “Pilssalā”. Peldēšanās vietās tika pārbaudīta zarnu nūjiņu (Escherichia coli), zarnu enterokoku un zilaļģu esamība. Pārbaudē tika konstatēts, ka visas peldēšanas vietas  atbilst likumdošanas prasībām, ūdenī nav konstatēta naftas produktu smaka un piesārņojums ar peldošiem atkritumiem. Nav konstatēta zilaļģu klātbūtne, tāpat nav novērota fitoplanktona ziedēšana.   Izvērtējot testēšanas rezultātus, tika secināts, ka vistīrākais ūdens ir peldēšanas vietā “Zirgu dzirdinātava”.
19.06.2020
Lasīt
Inspektoriem pastiprinātais režīms!
image
Šobrīd Alūksnes ezerā ar pilnu sparu turpinās zivju nārsta periods. Arī šogad tas iezīmējas ar lielu zivju skaļu uzvedību visos ezera krastos, līdz ar to aģentūras “ALJA” un Valsts Vides dienesta inspektori šīs nedēļas pavada pastiprinātā ūdenstilpju uzraudzības režīmā un ne velti, 29.maija naktī pie Alūksnes ezera tika aizturēts viens maluzvejnieks, pēc brīža no krūmiem uzradās vēl divi darboņi, kuri bija nolikti uz “vakts”. Pārkāpuma brīdī pie personām atradās zivju zvejas tīkls 40 metru garumā, kurā jau bija iepinušies aptuveni 70 kg dažādu sugu zivis – brekši, līņi, sapals. Aprēķinātais videi nodarītais zaudējums sastāda aptuveni 800 EUR, kam papildus tiks piemērots administratīvais sods no 280 līdz 700 EUR.   Ja šādu pārkāpumu izdarītu juridiska persona, tad piemērojamais sods sastādītu 700 – 4300 EUR.   Aicinām iedzīvotājus ziņot par aizdomīgām personām un gadījumiem pie ūdenstilpēm, lai palīdzētu nosargāt kopējos zivju resursus un ļautu zivīm mierīgi paveikt dabas uzdoto pienākumu.               Aģentūras “ALJA” inspektori 26389199; 27575533             Valsts Vides dienesta inspektors 29483987
29.05.2020
Lasīt