Jaunumi

Aicina pieteikties rūpnieciskai zvejai
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” aicina pieteikties rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadalei Alūksnes novada ūdenstilpēs līdz 23.12.2020.   Rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadale notiks 2021.gada janvārī.   Iesniegumus iespējams iesniegt: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV - 4301, iemetot slēgtā pastkastē pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva foajē pie Klientu apkalpošanas centra; nosūtot elektroniski parakstītus uz e-pastu [email protected] .     Papildus informācijai zvanīt 26141741.
03.12.2020
Lasīt
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” turpmāk strādās attālināti
image
Pamatojoties uz izsludināto ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim visā valsts teritorijā, sākot ar 2020.gada 9.novembri Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” strādās attālināti.   Neatliekama pakalpojuma saņemšanai, klienti lūgti sazināties, zvanot pa tālruņiem: 26141741 (direktors); 28301207 (lietvede) vai rakstot uz e-pastu [email protected] .
09.11.2020
Lasīt
Alūksnes novada ezeri papildināti ar zandartu mazuļiem
image
2020.gada 13.oktobrī ar Zivju fonda atbalstu Alūksnes, Indzera un Sudala ezeros tika ielaisti zandartu vienvasaras mazuļi. To svars bija 5 grami un garums 7 - 9 cm.  Alūksnes ezerā zivju resursi papildināti ar 35400 gab., Indzera ezerā – ar 13000 gab. un Sudala ezerā – ar 14000 gab. vienvasaras zandartiem. Zandartu mazuļus piegādāja zivju audzētava "Kalatalu Harjanurmes" no Igaunijas.   Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij projekti realizēti ar kopējo finasējumu 15860 EUR.
15.10.2020
Lasīt
Apmeklējot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “ALJA”, jālieto sejas maskas!
image
Pamatojoties uz 13.10.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", no 14.10.2020.,apmeklējot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “ALJA”, jālieto sejas maskas!
03.03.2021
Lasīt
Par lomu uzskaites kārtību
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” atgādina, ka visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, kas iegādājušies vai saņēmuši bezmaksas licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā, obligāti jāiesniedz loma atskaite, ievērojot šādus termiņus: visas vienas dienas licences un vienas dienas licences līdaku makšķerēšanai maijam – 1 (vienas) nedēļas laikā no izmantošanas dienas; mēneša licences, mēneša licences par samazinātu maksu, gada bezmaksas licences un gada bezmaksas licences makšķerēšanai no krasta – 2 (divu) nedēļu laikā no licences beigu datuma.   27.02.2020.Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/2020 “NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ALŪKSNES EZERĀ” (APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr. 40 (protokols Nr. 3, 21.punkts); PRECIZĒTI ar Alūksnes novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 86 (protokols Nr. 4, 7.punkts))   Papīra formātā iegādāto un bezmaksas makšķerēšanas licenču īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt organizētājam licences ar tajās ierakstītiem lomiem, tās iesniedzot licenču iegādes vietās: PA “ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā; DUS “Virši-A”, Rīgas ielā 11, Alūksne, Alūksnes novadā; SIA “RC Ainava”, Pils ielā 15, Alūksne, Alūksnes novadā, vai arī nosūtot pa pastu uz PA “ALJA” adresi, kura norādīta uz licences, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected] .   Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē “Mana Cope” iegādāto licenču loms jāreģistrē vietnes sadaļā “Loma reģistrācija”.   Licenču īpašniekiem, kuri neatgriež attiecīgās licences nolikumā norādītajos termiņos, tiek liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā divu gadu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas.
27.07.2020
Lasīt
Aicina atsaukt raidījumā "Labrīt" izskanējušo nepatieso informāciju
image
Alūksnes novada pašvaldība otrdien, 14. jūlijā, nosūtījusi vēstuli Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA vēstuli, aicinot atsaukt nepatieso informāciju, kas 13. jūlija rītā izskanējusi Latvijas Radio 1 raidījumā "Labrīt" par pašvaldības īstenotiem projektiem.   Alūksnes novada domes priekšsēdētāja A. DUKUĻA vēstulē teikts: "Pirmdien, 13. jūlijā, "Latvijas Radio 1" raidījumā "Labrīt" žurnālista un programmas vadītāja Laura ZVEJNIEKA sarunā ar laikraksta "Alūksnes un Malienas Ziņas" redaktori Līgu VĪKSNU izskanēja nepatiesa un nekorekta informācija par Alūksnes novada pašvaldības īstenoto Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu "630 verstis pilnas sajūtām".   Patiesībai pilnībā neatbilst žurnālista L. ZVEJNIEKA paustais apgalvojums, ka minētā projekta ietvaros radītais jaunais tūrisma piedāvājums – gaisa trošu nobrauciens Alūksnē jeb ziplains uzbūvēts, piesaistot Krievijas investora naudu, kā arī pārmetums, kādēļ projekta īstenošanā netiek izmantota Eiropas Savienības nauda.   Vēloties viest skaidrību šai jautājumā, Alūksnes novada pašvaldība uzsver, ka patiesībā ir tieši pretēji žurnālista apgalvotajam - minētais projekts tiek īstenots Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzekļiem, kas ir Eiropas Savienības līdzfinansēta programma. Šīs programmas kopējo budžetu veido Eiropas Savienības līdzekļi, kā arī abu iesaistīto valstu – Krievijas un Latvijas budžeta līdzekļi.   Savukārt attiecībā uz konkrēto tūrisma objektu pašvaldība vēlas norādīt, ka gaisa trošu nobrauciena izbūve no pārrobežu sadarbības programmas līdzekļiem ir finansēta tikai daļēji – 28% apmērā. Pārējie šī objekta izbūvē izmantotie līdzekļi ir Alūksnes novada pašvaldības aizņēmums.   Alūksnes novads ģeogrāfiski atrodas pie robežas ar Krievijas Federāciju un dabiski, ka teritorijas infrastruktūras sakārtošanai un novada attīstībai pašvaldība cenšas izmantot arī šī finanšu avota iespējas, tāpat kā tā īsteno Igaunijas-Latvijas programmas finansētus projektus. Iespējams, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir jāizvērtē, vai valstij un pašvaldībām ir nepieciešama Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma, ja tā saistīta ar tik daudz negācijām.   Uzskatām, ka šie Latvijas Radio izskanējušie tendenciozie apgalvojumi, kas klausītājus vedina domāt par it kā Krievijas ietekmi uz Alūksnes novada attīstību, ir daļa no mērķtiecīgi organizētas, acīmredzot politiskas nomelnošanas kampaņas nākamā gada pašvaldību vēlēšanu gaisotnē, kas pēdējā laikā vērsta pret Alūksnes novada pašvaldību sakarā ar plānu īstenot apjomīga mēroga projektu un izbūvēt Veselības veicināšanas pakalpojumu centru.             Arī saistībā ar šo projektu minētajā raidījumā izskanēja apgalvojums, ka Veselības veicināšanas pakalpojumu centru Alūksnē būvēs ar Krievijas investīciju finansējumu. Patiesībā Veselības veicināšanas pakalpojumu centru Alūksnes novada pašvaldība būvēs kā komercdarbības objektu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta projekta ietvaros (specifiskais atbalsta mērķis "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām").   Saskaņā ar projekta nosacījumiem pašvaldībai ir jāpiesaista investori, kas apņemas veikt finanšu ieguldījumus un radīt jaunas darba vietas projekta teritorijā vai tā blakus teritorijās. Viens no investoriem, kas izrādījis gatavību investēt projekta teritorijā un radīt Alūksnes novadam tik ļoti nepieciešamās jaunas darba vietas, līdz šim Latvijā ir investējis vairākkārt, izveidojot viesnīcas un atjaunojot dažādas vēsturiskas ēkas galvaspilsētā."   Alūksnes novada pašvaldība vēstulē aicina Latvijas Radio, ja sabiedriskais medijs neuzticas pašvaldības sniegtām ziņām, meklēt informāciju citos objektīvos avotos, piemēram, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas sekretariātā vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Pašvaldība savā vēstulē lūdz Latvijas Radio atsaukt izskanējušos nepatiesos apgalvojumus par tās īstenotajiem projektiem un sniegt sabiedriskā medija klausītājiem iespēju saņemt patiesu informāciju.   Alūksnes novada pašvaldība
15.07.2020
Lasīt
Ātrumlaivu sacensību laikā būs slēgta ūdens transportlīdzekļu satiksme Alūksnes iekšezerā
image
Sestdien, 11. jūlijā Alūksnes ezerā norisināsies UIM starptautiskās sacensības “ALUKSNE CUP” un pirmais posms Latvijas atklātajā čempionātā ātrumlaivām. Sacensību norise paredz vairākus ierobežojumus Pilssalā un iekšezera teritorijā visas dienas garumā.    Minēto sacensību laikā kā alūksniešiem, tā pilsētas viesiem jārēķinās ar zināmām neērtībām Pilssalā, kas būs tieši saistīta ar šo sacensību norisi. Lai sacensības noritētu droši un bez starpgadījumiem, šajā dienā nebūs atļauts izmantot publiskās peldvietas Pilssalā un peldvietu „Vējiņš”. Tāpat laika posmā no pulksten 8.00 līdz 20.00 būs slēgta visa veida ūdens transportlīdzekļu satiksme iekšezerā. Gaisa trošu nobrauciens šajā laika posmā darbosies ierobežoti. Atgādinām, ka sacensību laikā peldēties iekšezerā citās vietās ir kategoriski aizliegts. Sacensību atklāšana paredzēta pulksten 12.00, savukārt sacensību uzvarētāju apbalvošana notiks pulksten 18.00. Latvijas ūdens motosporta federācija informē, ka sacensībās būs pārstāvētas vairāk nekā desmit ātrumlaivu klases un tajās plāno piedalīsies sportisti no Igaunijas, Somijas, Polijas, Lietuvas un citām valstīm, bet lielākais dalībnieku skaits būs no Latvijas ūdens motosporta klubiem. Sacensībās kuplā skaitā piedalīsies arī pašmāju sportisti, biedrība “Ūdens motosporta klubs „NordOst””, kas pērn kļuva par uzvarētājiem komandu kopvērtējumā. Šajā dienā alūksniešus aicinām kļūt par šo sacensību līdzjutējiem un atbalstīt sportistus. Sacensības varēs apmeklēt bez maksas.   https://aluksne.lv/index.php/2020/07/07/atrumlaivu-sacensibu-laika-bus-slegta-udens-transportlidzeklu-satiksme-aluksnes-ieksezera/
09.07.2020
Lasīt
Alūksnes ezerā peldēties ir droši
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka šogad 15.jūnijā SIA “VITALITAS” veica Alūksnes ezera peldēšanas vietu atbilstības novērtējumu. Visas peldēšanas vietas atbilst likumdošanas prasībām.   Atbilstības novērtējums tika veikts astoņās peldēšanas vietās Alūksnes ezerā – “Melnumā”, “Kempingā”, “Šūpalās”, Kolberģī, Ezermalas ielā, “Zirgu dzirdinātavā”, Vējiņā” un “Pilssalā”. Peldēšanās vietās tika pārbaudīta zarnu nūjiņu (Escherichia coli), zarnu enterokoku un zilaļģu esamība. Pārbaudē tika konstatēts, ka visas peldēšanas vietas  atbilst likumdošanas prasībām, ūdenī nav konstatēta naftas produktu smaka un piesārņojums ar peldošiem atkritumiem. Nav konstatēta zilaļģu klātbūtne, tāpat nav novērota fitoplanktona ziedēšana.   Izvērtējot testēšanas rezultātus, tika secināts, ka vistīrākais ūdens ir peldēšanas vietā “Zirgu dzirdinātava”.
19.06.2020
Lasīt
Inspektoriem pastiprinātais režīms!
image
Šobrīd Alūksnes ezerā ar pilnu sparu turpinās zivju nārsta periods. Arī šogad tas iezīmējas ar lielu zivju skaļu uzvedību visos ezera krastos, līdz ar to aģentūras “ALJA” un Valsts Vides dienesta inspektori šīs nedēļas pavada pastiprinātā ūdenstilpju uzraudzības režīmā un ne velti, 29.maija naktī pie Alūksnes ezera tika aizturēts viens maluzvejnieks, pēc brīža no krūmiem uzradās vēl divi darboņi, kuri bija nolikti uz “vakts”. Pārkāpuma brīdī pie personām atradās zivju zvejas tīkls 40 metru garumā, kurā jau bija iepinušies aptuveni 70 kg dažādu sugu zivis – brekši, līņi, sapals. Aprēķinātais videi nodarītais zaudējums sastāda aptuveni 800 EUR, kam papildus tiks piemērots administratīvais sods no 280 līdz 700 EUR.   Ja šādu pārkāpumu izdarītu juridiska persona, tad piemērojamais sods sastādītu 700 – 4300 EUR.   Aicinām iedzīvotājus ziņot par aizdomīgām personām un gadījumiem pie ūdenstilpēm, lai palīdzētu nosargāt kopējos zivju resursus un ļautu zivīm mierīgi paveikt dabas uzdoto pienākumu.               Aģentūras “ALJA” inspektori 26389199; 27575533             Valsts Vides dienesta inspektors 29483987
29.05.2020
Lasīt
Makšķernieki licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā varēs iegādāties arī “Mana Cope”
image
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir radījis interaktīvu palīgu makšķerniekiem “Mana Cope”, kas pieejama gan kā interneta resurss www.manacope.lv, gan kā mobilā lietotne Android un iOS ierīcēm.   Ko “Mana Cope” piedāvā makšķerniekam?   Copes kartes un licences. Lietotnē vienuviet nopērkamas elektroniskās Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes un makšķerēšanas licences populārākām licencētām copes vietām Latvijā, t.sk. arī makšķerēšanai Alūksnes ezerā. “Mana Cope” lietotāji makšķerēšanas licences var iegādāties gan sev, gan citai personai. Ja “Mana Cope” lietotājs licenci iegādājas sev, visi dati par to ir pieejami lietotāja profilā sadaļā “Mani pirkumi”, ja licence ir derīga vai sadaļā “Pirkumu vēsture”, ja licencei beidzies derīguma termiņš. Licencei, kurai nav nodota atskaite pievienota izsaukuma zīme. Ja ”Mana Cope” lietotājs iegādājies licenci citai personai, licence pēc pirkuma veikšanas tiek nosūtīta uz attiecīgās licences īpašnieka e-pasta adresi. Šis e-pasts arī satur tiešsaistes saiti licences lomu atskaites iesniegšanai. Lietotnē izveidoti vairāki tehniski risinājumi, lai elektronisko licenču lomu atskaišu iesniegšanu padarītu ērtu un vienkāršu. Ja makšķernieks licenci nav izmantojis, nav neko nenoķēris vai lomā nav paturējis zivis, ir iespēja iesniegt atskaiti, spiežot pogu "Neko nenoķēru". Tiem, kuri noķēruši zivi, kuru vēlas reģistrēt lomu atskaitē (var reģistrēt arī atlaistas zivis), izmanto pogu "Pievienot lomu". Kad makšķernieks ievadījis lomu, tev piedāvātas 4 izvēles: poga “Saglabāt un pievienot vēl”. Šo pogu izmanto, ja nepieciešams reģistrēt šai atskaitei nākamo lomu; poga “Saglabāt un aizvērt”. Šo pogu izmanto, ja makšķernieks turpinās copēt ar šo licenci un nākotnē vēl pievienos tai lomus; poga “Saglabāt un iesniegt atskaiti“. Šo pogu izmanto, ja licencei lomi vairs netiks pievienoti un makšķernieks pabeidzis ievadīt datus par gūtajiem lomiem. Šajā gadījumā licences atskaite tiek nodota licencētās makšķerēšanas organizētājam; poga “Atcelt”, kas atceļ iesākto darbību. Makšķernieku ērtībai “Mana Cope” lietotnē pieejami gan Alūksnes novada pašvaldības 27.02.2020. saistošie noteikumi Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”, gan to konspekts, kas satur svarīgāko informāciju, kas jāzina dodoties copēt Alūksnes ezerā.   Kartes sadaļa Kur copēt? Mobilā lietotnē iestrādāta karte ar Latvijas upēm, ezeriem un ūdenskrātuvēm. Karte ir ne tikai vizuāls Latvijas ūdeņu atspoguļojums, bet gan vizuāla datu bāze, kur iegūt informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kur pastāv ierobežojumi makšķerēšanai, sezonāliem liegumiem, makšķerēšanai bīstamām vietām, laivu lietošanas un ātruma ierobežojumiem uz ūdeņiem, kā arī par makšķerniekiem draudzīgām vietām, t.sk. laivu ielaišanas vietas, naktsmītnes, laivu nomas u.tml. makšķerēšanai noderīgiem servisiem. “Mana Cope” kartē iestrādāts arī Copes asistents, piemēram, makšķernieks, aktivizējot savu atrašanas vietu, saņem brīdinājumus par tuvošanos vai atrašanos teritorijās, kur pastāv jebkādi ierobežojumi makšķerēšanai.   Copes kalendārs. Te apkopota informācija par makšķerēšanas liegumiem, makšķerēšanas sacensībām Latvijā, copes prognozēm, saullēkta un saulrieta informācija , kā arī cita makšķerniekiem noderīga informācija.   Copes noteikumi. Lai makšķerniekiem vienmēr pa rokai būtu aktuālā ar makšķerēšanu saistītā likumdošana, “Mana Cope” apkopojusi svarīgākos normatīvos dokumentus, kas regulē makšķerēšanu Latvijas ūdeņos, šeit vienuviet atrodami arī licencētu makšķerēšanas vietu nolikumi.   Copes padomi. Padomu sadaļā ietverta informācija par Latvijas upēm, ezeriem un ūdenskrātuvēm, zivju sugu apraksti, kā arī iepriekš izdotā makšķernieku ceļveža “Ķer. Bet ievēro.” Elektroniskā versija latviešu, krievu un angļu valodā. Nākotnē plānots šo sadaļu papildināt ar blogu padomi jaunajiem makšķerniekiem, kur tiks sniegti ieteikumi tiem, kuri tikai uzsāk savas makšķernieku gaitas.   Lai lietotne saturētu aktuālu un makšķerniekiem nozīmīgu informāciju, ir izveidotas saziņas iespējas ar “Mana Cope” uzturētājiem, izveidota lietotnes lapa sociālajā tīklā Facebook, kā arī Mana Cope palīgu grupa, profils Instagram un vienmēr iespējams sazināties, zvanot uz informatīvo tālruni 26360007 vai sūtot e-pastu uz [email protected]   Dodies copēt? Paķer līdzi “Mana Cope”!
30.04.2020
Lasīt
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” slēgta apmeklētājiem līdz 12.05.2020.
image
Pamatojoties uz 07.04.2020.grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” slēgta apmeklētājiem līdz 12.05.2020.   Nepieciešamības gadījumā sazināties pa mob.tālr.:   26141741 (direktors), 26389199 (inspektors), 28301207, 25653348 (lietvede),   vai e-pastā: [email protected]
14.04.2020
Lasīt
Būs jauns licencētās makšķerēšanas nolikums Alūksnes ezerā
image
Sezona nekad nebeidzas un paralēli tam tiek apstiprināts jauns licencētās makšķerēšanas nolikums Alūksnes ezerā!   Ar 2020.gada 1.maiju stājas spēkā Alūksnes novada domes 2020.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr.5/2020 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā"     ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA reģistrācijas numurs  90000018622 DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ,  ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, E-PASTS: [email protected] A/S „SEB banka”, KODS: UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335 Alūksnē   gada 27. februārī APSTIPRINĀTS ar Alūksnes novada domes 27.02.2020 saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020                                                        precizēts ar Alūksnes novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr.86 (protokols Nr.4, 7.punkts)       NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ALŪKSNES EZERĀ   Izdots, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu                                                         I. Vispārīgie jautājumi   Alūksnes ezers atrodas Alūksnes pilsētas un Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un I pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.799) 5.1.apakšpunktu, lai samazinātu antropogēno slodzi un radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, zivju resursu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas tūrisma veicināšanai. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi), pamatojoties uz nodibinājuma “Vides risinājumu institūts” 2017.gadā izstrādātajiem Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Alūksnes ezeram. Licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā organizē Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA” (turpmāk tekstā organizētājs) saskaņā ar Alūksnes novada domes 2018.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums”. PA „ALJA” adrese: Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, reģistrācijas kods 90010446069, kontakttālruņi: +371 26389199, +371 28301207, e-pasta adrese: [email protected]   II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi   Makšķerēšana Alūksnes ezerā notiek saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, ievērojot šādas atkāpes un papildus prasības: 5.1. vienam makšķerniekam diennaktī lomā atļauts uzglabāt un paturēt: 5.1.1. trīs līdakas: 5.1.1.1. garumā no 50 – 70 cm; 5.1.1.2. ne vairāk kā vienu garumā no 100 cm. 5.1.2. trīs zandartus; 5.1.3. ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem ne vairāk kā trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm; 5.1.4. citu sugu zivis, atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 5.2. aizliegta velcēšana no 10. maija līdz 30. jūnijam, kā arī aizliegts velcēt tuvāk par 50 m no cita ūdens transportlīdzekļa vai krasta joslas. Par velcēšanu uzskatāma mākslīgas vai dabīgas ēsmas vilkšana aiz ūdens transportlīdzekļa, kurš pārvietojas izmantojot iekšdedzes dzinēju, elektromotoru vai muskuļu spēku; 5.3. aizliegts makšķerēšanai par ēsmu izmantot dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam; 5.4. makšķerēšana, izmantojot peldošus ūdens transportlīdzekļus, atļauta no 10.maija līdz 31.decembrim; 5.5. aizliegts atrasties ar ūdens transportlīdzekļiem ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim. Par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta; 5.6. aizliegts makšķerēt Alūksnes ezera iekšezerā* no laipas Nr.1, Nr.2 un Nr.3 un 200 m rādiusā Alūksnes ezerā Alūksnes upes iztekas rajonā, kā arī Alūksnes upē līdz aizsprostam (hidrotehniskajai būvei), skatīt 5. pielikumu; 5.7. diennakts tumšajā laikā no 1.maija līdz 31.oktobrim visiem ūdens transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas elementu (riņķa uguns); 5.8. aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu.   *Alūksnes ezera iekšezers - Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes Muižas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu.   III. Licenču veidi un maksa par licencēm   Licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā atļauta tikai iegādājoties vai saņemot kādu no šādām makšķerēšanas licencēm (licenču paraugus skatīt 2. pielikumā): 6.1. vienas dienas licence, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā, – cena 3,00 EUR; 6.2. vienas dienas licence līdaku makšķerēšanai maijā – cena 10,00 EUR; 6.3. mēneša licence, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā, – cena 15,00 EUR; 6.4. mēneša licence par samazinātu maksu, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā,– cena 10,00 EUR; 6.5. mēneša licence par samazinātu maksu, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā,– cena 5,00 EUR; 6.6. bērnu un pusaudžu gada (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) bezmaksas licence, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā; 6.7. gada (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta. Vienam makšķerniekam vienlaicīgi atļauts izmantot viena veida makšķerēšanas licenci. Vienas dienas licenču darbības laiks (periods) ir uz licences norādītais attiecīgās dienas datums. Makšķerējot maijā paturēt lomā līdaku (-as) ir tiesības tikai personai, kurai makšķerēšanas laikā ir klāt derīga vienas dienas licence līdaku makšķerēšanai maijam. Pārējo sugu zivis šīs licences īpašniekam atļauts lomā uzglabāt un paturēt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem un šo nolikumu.   IV. Makšķerēšanas bezmaksas un par samazinātu maksu licenču piemērošana   Bērnu un pusaudžu gada (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) bezmaksas licenci, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā, ir tiesīgi saņemt bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem. Gada (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) bezmaksas licenci makšķerēšanai no krasta ir tiesīga saņemt ikviena persona. Mēneša licenci par samazinātu maksu ir tiesīgas saņemt: 12.1. personas no 16 līdz 65 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta Alūksnes novadā – cena 10,00 EUR; 12.2. personas, kuras vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti, politiski represētās personas un Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi – cena 5,00 EUR. Šī Nolikuma 10. un 12.punktā minētām personām, makšķerējot Alūksnes ezerā, jābūt dokumentiem, kuri apliecina tiesības izmantot iepriekš minētās atlaides atbilstoši personas statusam: 13.1. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem – dzimšanas apliecība, pase vai personas apliecība; 13.2. personas no 16 līdz 65 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta Alūksnes novadā – izziņa par personas dzīves vietas deklarāciju Alūksnes novadā un dzimšanas apliecība, pase vai personas apliecība;    V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums   Licencē (paraugi 2.pielikumā) tiek uzrādīts licencētās makšķerēšanas organizētāja (turpmāk – organizētājs) nosaukums, licences veids, makšķerēšanas vieta, kārtas numurs, cena, licences derīguma termiņš, izsniegšanas datums, zīmogs, licences saņēmēja personas dati un paraksts. Licences īpašnieka personas datus un makšķerēšanas laiku vai termiņus licencē ieraksta tās izsniedzējs (licence bez tajā ierakstītiem, nepilnīgi ierakstītiem vai nepatiesiem personas datiem vai bez makšķerēšanas laika (termiņa) norādes uzskatāma par nederīgu). Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajās licencēs tiek norādīts: 16.1. makšķernieka vārds, uzvārds (minēto apliecina autentificējoties ar internetbankas paroli vai elektronisko parakstu); 16.2. e-pasta adrese; 16.3. licences derīguma termiņš; 16.4. licences veids; 16.5. licences cena; 16.6. ūdenstilpes nosaukums.   VI. Makšķerēšanas licenču realizācija   Licences var iegādāties: 17.1. PA „ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba dienās no plkst. 8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00, tālr. +371 26389199, +371 28301207; 17.2. interneta vietnes www.epakalpojumi.lv sadaļā “e-Loms”, izņemot licences par samazinātu maksu; 17.3. interneta vietnē www.manacope.lv un mobilā lietotnē ”Mana Cope”, izņemot licences par samazinātu maksu; 17.4. DUS “Virši-A”, Rīgas ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, strādā visu diennakti, izņemot licences par samazinātu maksu. Licenču pārdošana var tikt organizēta arī uz vietas ezera krastā vai citās papildus vietās, sniedzot par to informāciju plašsaziņas līdzekļos un/vai sociālajos tīklos. Gada bezmaksas licences un mēneša licences par samazinātu maksu, kuras uzskaitītas šī nolikuma 6.punktā, var saņemt vai iegādāties tikai PA „ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba laikā, tālr. +371 26389199, +371 28301207. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekiem netiek atgriezta.   VII. No makšķerēšanas licencēm iegūto līdzekļu izlietojums   20% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas PA „ALJA” reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai. PA „ALJA” rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek izmantoti zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.   VIII. Makšķernieku lomu uzskaite   Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, nekavējoties pēc katras līdakas vai zandarta noķeršanas (ja to paredzēts paturēt lomā), bet pārējos gadījumos – dienas beigās, obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot: 23.1. vienas dienas licencēs un vienas dienas licencēs līdaku makšķerēšanai maijam – licences otrā pusē norādītajā tabulā; 23.2. mēneša licencēs, mēneša licencēs par samazinātu maksu, gada bezmaksas licencēs un gada bezmaksas licencēs makšķerēšanai no krasta – lomu uzskaites tabulā, atbilstoši licences otrā pusē norādītajam; 23.3. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē “Mana Cope” iegādātajām licencēm – šīs vietnes sadaļā “Loma reģistrācija”. Vienas dienas licenču un vienas dienas līdaku makšķerēšanas licenču maijam īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt organizētājam licences ar tajās ierakstītiem lomiem, bet mēneša licenču, mēneša licenču par samazinātu maksu, gada bezmaksas licenču un gada bezmaksas licenču makšķerēšanai no krasta īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt organizētājam licences kopā ar lomu uzskaites tabulām (3. pielikums), tās iesniedzot licenču iegādes vietās vai arī nosūtot pa pastu uz PA „ALJA” adresi, kura norādīta uz licences, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected], ievērojot šādus termiņus: 24.1. visas vienas dienas licences un vienas dienas licences līdaku makšķerēšanai maijam – 1 (vienas) nedēļas laikā no izmantošanas dienas; 24.2. mēneša licences, mēneša licences par samazinātu maksu, gada bezmaksas licences un gada bezmaksas licences makšķerēšanai no krasta – 2 (divu) nedēļu laikā no licences beigu datuma. Organizētājs licences ar lomu uzskaites pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” zivju krājumu novērtēšanai. Personām, kuras tiek sauktas pie administratīvās atbildības par Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu un Noteikumu par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos pārkāpšanu Alūksnes ezerā vai šī nolikuma pārkāpšanu (izņemot šī nolikuma 23.punktā minēto pārkāpumu), izsniegtā makšķerēšanas licence tiek anulēta, licences vērtība netiek atgriezta, un šīm personām tiek liegta iespēja iegādāties jaunu makšķerēšanas licenci līdz piemērotā administratīvā soda izciešanai.   IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi   Sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aktuāliem jautājumiem un jaunumiem, ievietojot informāciju saistībā ar licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezera mājaslapā www.aluksnesezers.lv, novada mājaslapā www.aluksne.lv un laikrakstos. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 17., 18. un 19. punktu. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām. Reģistrēt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē “Mana Cope” pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā. Nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī nolikuma 21. un 22.punktam. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti šī nolikuma VIII. sadaļā noteiktajā kārtībā. Uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē “Mana Cope” pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu. Piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības, uzraudzības un zivju krājumu papildināšanas pasākumos. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu. Reģistrēt makšķerniekus, kas pārkāpuši licencētās makšķerēšanas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un atteikt tiem turpmāku licenču izsniegšanu kārtējā un arī nākamajā gadā. Organizētāja nozīmētai atbildīgajai personai, kas ieguvusi Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai Alūksnes novada pašvaldības pilnvarotās amatpersonas statusu, piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, tai skaitā par šajā nolikumā (6. pielikums) paredzētiem pasākumiem zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā daļu naudas līdzekļu, kas iegūta realizējot makšķerēšanas licences, šī nolikuma 21.punktā noteiktajā apjomā un termiņos. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Alūksnes ezeram. Sniegt makšķerniekiem šādus PA „ALJA” pakalpojumus: 40.1.ūdens transportlīdzekļu reģistrācijas kontroli un kustības organizāciju; 40.2. mehānisko transportlīdzekļu kustības organizāciju uz Alūksnes ezera ledus; 40.3. Alūksnes ezera, ezera salu un krasta zonas apsaimniekošanu un uzturēšanu, tai skaitā atpūtas vietu organizāciju; 40.4. sporta, ūdenssporta un atpūtas pasākumu organizāciju Alūksnes ezerā.   X. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības   Makšķerniekiem jāievēro Alūksnes novada domes saistošie noteikumi, kas reglamentē publisko apstādījumu teritoriju aizsardzību, publisko un pašvaldības ūdenstilpju un to piekrastes zonas uzturēšanas sabiedrisko kārtību.   XI. Licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanas kontrole   Kontroli par šo noteikumu ievērošanu Alūksnes ezerā veic: 42.1. Alūksnes novada pašvaldības policijas darbinieki; 42.2. Alūksnes novada domes pilnvarotās amatpersonas, kā arī citas institūcijas, atbilstoši Zvejniecības likuma 18.pantam. Šī nolikuma 42.punktā minētās amatpersonas ir tiesīgas pārbaudīt makšķernieku lomu, izmantotos makšķerēšanas rīkus Alūksnes ezerā un tā tiešā tuvumā, tajā skaitā laivu mājas (laivu garāžas Alūksnes ezera iekšezerā*), kā arī veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. *Alūksnes ezera iekšezers - Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes Muižas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu.   XII. Nolikuma darbības laiks   Licencētās makšķerēšanas nolikums, pēc tā saskaņošanas kā to paredz normatīvie akti, un apstiprināšanas ar Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā 2020.gada 1.maijā. Saistošie noteikumi ir spēkā līdz 2030. gada 30. aprīlim. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2016. gada 22.decembra saistošos noteikumus Nr. 24/2016 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”.   XIII. Nolikuma pielikumi   Licenču veidi un maksa par licencēm (1. pielikums). Makšķerēšanas licenču paraugi (2. pielikums). Lomu uzskaites tabulas paraugs (3. pielikums). Licencētās makšķerēšanas vietas shēma (4. pielikums). Alūksnes ezera akvatorijas zonējuma kartes (5. pielikums). Pasākumu plāns zivju resursu pavairošanai, saglabāšanai un aizsardzībai (6. pielikums).     Domes priekšsēdētājs                                                                                      A.DUKULIS           1.pielikums Alūksnes novada domes 2020. gada 27.februāra nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”     LICENČU VEIDI UN MAKSA PAR LICENCĒM   Licences veids / sociālā grupa Vienas dienas licence, EUR Vienas dienas līdaku makšķerēšanas licence maijā, EUR Mēneša licence, EUR Mēneša licence par samazinātu maksu, EUR Gada bezmaksas licence Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta Bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem - 10 - - + + Personas vecuma grupā 16 - 65 gadiem 3 10 15 - - + Personas vecuma grupā 16 - 65 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novadā ne mazāk par trīs gadiem 3 10 - 10 - + Personas, kuras vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti, politiski represētās personas un Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki, viņu ģimenes locekļi - 10 - 5 - +         2.pielikums Alūksnes novada domes 2020. gada 27.februāra nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”     MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU PARAUGI       ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   VIENAS DIENAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   20__.gada  __ . ________   Licences cena 3,00 EUR   Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)       ___________________________ (vārds, uzvārds, izsn. datums)                       Sērija DL Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   VIENAS DIENAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   Derīga:                     20___.gada  __ . ________   Licences cena 3,00 EUR   Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem), 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam. 5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim. 6. Licences darbības laiks (periods) ir uz licences norādītais attiecīgās dienas datums.     Sērija DL Nr.00000       ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   VIENAS DIENAS LICENCE LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANAI MAIJĀ Alūksnes ezerā   20__.gada  __ . ________   Licences cena 10,00 EUR   Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)       ___________________________ (vārds, uzvārds, izsn. datums)                 Sērija MD Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   VIENAS DIENAS LICENCE LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANAI MAIJĀ Alūksnes ezerā   Derīga:                     20___.gada  __ . ________   Licences cena 10,00 EUR   Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm, no kurām viena  līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam. 5. Licences darbības laiks (periods) ir uz licences norādītais attiecīgās dienas datums.     Sērija MD Nr.00000       ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   MĒNEŠA LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   No  20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada  __ . ________   Licences cena 15,00 EUR   Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)       ___________________________ (vārds, uzvārds, izsn. datums)                       Sērija ML Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   MĒNEŠA LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   Derīga:   no 20___.gada  __ . ________               līdz 20___.gada  __ . ________   Licences cena 15,00 EUR   Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem), 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam . 5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim. 6. Licences darbības laiks ir uz licences norādītais attiecīgais periods (no datuma līdz datumam).     Sērija ML Nr.00000       ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   No  20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada  __. ________   Licences cena 10,00 EUR   Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)       ___________________________ (vārds, uzvārds, izsn. datums)                             Sērija GS Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   Derīga:  no 20___.gada  __ . ________              līdz 20___.gada  __ . ________   Licences cena 10,00 EUR                            Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) , 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam. 5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim. 6. Licences darbības laiks ir uz licences norādītais attiecīgais periods (no datuma līdz datumam).           Sērija GS Nr.00000       ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   No  20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada  __. ________   Licences cena 5,00 EUR   Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)       ___________________________ (vārds, uzvārds, izsn. datums)                             Sērija GS Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   Derīga:  no 20___.gada  __ . ________              līdz 20___.gada  __ . ________   Licences cena 5,00 EUR                            Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) , 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam. 5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim. 6. Licences darbības laiks ir uz licences norādītais attiecīgais periods (no datuma līdz datumam).           Sērija GS Nr.00000       ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   BĒRNU UN PUSAUDŽU GADA (NO 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   No  20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada  31. decembrim     Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)       ___________________________ (vārds, uzvārds, izsn. datums)                   Sērija GB Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   BĒRNU UN PUSAUDŽU GADA (NO 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   Derīga:  no 20___.gada  __ . ________              līdz 20___.gada  31 . decembrim     Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) , 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam. 5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim. 6. Licences darbības laiks ir no norādītā datuma līdz attiecīgā gada 31.decembrim.     Sērija GB Nr.00000       ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   GADA (NO 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE MAKŠĶERĒŠANAI NO KRASTA Alūksnes ezerā   No  20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada  31. decembrim     Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)       ___________________________ (vārds, uzvārds, izsn. datums)                 Sērija GB Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   GADA (NO 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE MAKŠĶERĒŠANAI NO KRASTA Alūksnes ezerā   Derīga:  no 20___.gada  __ . ________              līdz 20___.gada  31 . decembrim     Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) , 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam. 5. Licences darbības laiks ir no norādītā datuma līdz attiecīgā gada 31.decembrim.     Sērija GB Nr.00000     3.pielikums Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”   LOMU UZSKAITES TABULAS PARAUGS                                                               LOMU UZSKAITES FORMA   Licences darbības laikā nozvejotās zivis: Suga Skaits Svars                               Makšķernieka paraksts: ____________   Licenču īpašniekiem, kuri neatgriež attiecīgās licences nolikumā norādītajos termiņos, tiek liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā divu gadu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas.   Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē “Mana Cope” iegādātajām licencēm šīs vietnes sadaļā “Loma reģistrācija”.     4.pielikums Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”     LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS VIETAS SHĒMA ALŪKSNES EZERS - skat. sadaļā Makšķerēšana - Licences / Nolikums (.pdf)   5.pielikums Alūksnes novada domes 2020. gada 27.februāra nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”   ALŪKSNES EZERA AKVATORIJAS ZONĒJUMA KARTES - skat. sadaļā Makšķerēšana - Licences / Nolikums (.pdf)   6.pielikums Alūksnes novada domes 2020. gada 27.februāra nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”   Pasākumu plāns zivju resursu pavairošanai, saglabāšanai un aizsardzībai   1. Zivju krājumu mākslīga palielināšana pēc Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Alūksnes ezeram (2017), ņemot vērā PA „ALJA” finanšu iespējas kārtējā gadā, par prioritāti izvirzot līdaku un zandartu vienvasaras mazuļus:   1.1. Regulāri palielināt līdaku vienvasaras (0+) ielaišanu ne vairāk kā ~250 gb/ha jeb 50 tūkstošus mazuļu gadā. Līdaku mazuļu ielaišanas apjomus var variēt pēc to izlaišanas vietas ezerā un mazuļu vecuma (garuma/svara) skat. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Alūksnes ezeram (Vides risinājumu institūts, 2017, 21.-22.lp) Gadījumā, ja līdakas intensīvi tiks atzvejotas (makšķerētas), to ielaišanas normas var tikt palielinātas;   1.2. Regulāri palielināt zandartu vienvasaras (0+) ielaišanu uz ezera lietderīgo platību (~70% jeb 1100 ha) ap 50 - 100 gb/ha jeb 55 – 110 tūkstoši mazuļu gadā. Gadījumā, ja zandarti intensīvi tiks atzvejoti (makšķerēti), to ielaišanas normas var tikt palielinātas.   2. Zivju krājumu saglabāšana, aizsardzība un sabiedrības iesaistīšana:   2.1. Ziemas sezona: 2.1.1. ikdienas makšķerēšanas un zvejas kontrole; 2.1.2. ūdens līmeņa kontrole Alūksnes ezerā; 2.1.3. makšķerēšanas sacensību organizēšana Alūksnes ezerā; 2.1.4. finanšu līdzekļu piesaiste zivju krājumu palielināšanai, saglabāšanai un aizsardzībai no valsts un Eiropas Savienības fondiem; 2.1.5. citi pasākumi, kas saistīti ar zivju resursu aizsardzību pie/uz Alūksnes ezera.   2.2. Pavasara sezona: 2.2.1. ikdienas makšķerēšanas un zvejas kontrole un pastiprināta ūdenstilpju kontrole zivju nārsta laikā; 2.2.2. ūdens līmeņa kontrole Alūksnes ezerā; 2.2.3. ūdens kvalitātes kontrole Alūksnes ezerā pie paaugstinātas ūdens temperatūras 1 – 3 reizes sezonā; 2.2.4. zivju resursu atražošanas programmas izpilde pēc Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Alūksnes ezeram un PA „ALJA” budžeta iespējām; 2.2.5. makšķerēšanas sacensību organizēšana Alūksnes ezerā, viens pasākums; 2.2.6. finanšu līdzekļu piesaiste zivju krājumu palielināšanai, saglabāšanai un aizsardzībai no valsts un Eiropas Savienības fondiem; 2.2.7. semināra organizēšana sabiedrības informēšanai par uzvedību pie/uz ūdeņiem zivju nārsta laikā, viens pasākums.   2.3. Vasaras sezona: 2.3.1. ikdienas makšķerēšanas un zvejas kontrole; 2.3.2. ūdens līmeņa kontrole Alūksnes ezerā; 2.3.3. ūdens kvalitātes kontrole Alūksnes ezerā pie paaugstinātas ūdens temperatūras 1 - 3 reizes sezonā; 2.3.4. dalība pilsētas svētku pasākumu rīkošanā, kas saistās ar Alūksnes ezeru un Pilssalu; 2.3.5. infrastruktūras uzturēšana pakalpojumu sniedzējiem (laivu, smailīšu un ūdens velosipēdu (katamarānu) nomas nodrošināšanai Alūksnes ezerā no 1.jūnija līdz 30.augustam); 2.3.6. zivju resursu atražošanas programmas izpilde pēc Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Alūksnes ezeram un PA „ALJA” budžeta iespējām; 2.3.7. finanšu līdzekļu piesaiste zivju krājumu palielināšanai, saglabāšanai un aizsardzībai no valsts un Eiropas Savienības fondiem; 2.3.8. infrastruktūras uzlabošana pie Alūksnes ezera (makšķerēšanas vietu, laivu nolaišanas vietu, stāvlaukumu ierīkošana un sakopšana).   2.4.Rudens sezona: 2.4.1. ikdienas makšķerēšanas un zvejas kontrole un pastiprināta ūdenstilpju kontrole zivju nārsta laikā; 2.4.2. ūdens līmeņa kontrole Alūksnes ezerā; 2.4.3. zivju resursu atražošanas programmas izpilde pēc Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, PA „ALJA” budžeta iespējām; 2.4.4. makšķerēšanas sacensību organizēšana, viens pasākums; 2.4.5. informatīvā semināra organizēšana (zivju resursu pavairošana, aizsardzība, uzraudzība, ihtiofaunas savstarpējās mijiedarbības, u.c.), gadā viens pasākums; 2.4.6. pastiprināta ūdenstilpju kontrole pirms ledus sezonas sākuma; 2.4.7. finanšu līdzekļu piesaiste zivju krājumu palielināšanai, saglabāšanai un aizsardzībai no valsts un Eiropas Savienības fondiem; 2.4.8. pastiprināta kontrole lašveidīgo zivju nārsta periodā.     Domes priekšsēdētājs                                                                                                 A.DUKULIS
27.03.2020
Lasīt