Jaunumi

2024.gadā atbalstītie Zivju fonda projekti
image
  Lauku atbalsta dienests atbalstījis četrus Alūksnes novada pašvaldības iestādes “ALJA” iesniegtos projektu pieteikumus finansu piesaistīšanai no Zivju fonda līdzekļiem ar Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu.   Zivju fonda atbalstu konkursa pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” saņēma projektu pieteikumi – “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”, “Līdaku pavairošana Indzera ezerā”, “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”, “Līdaku pavairošana Lukumīša ezerā”. Projektu ietvaros tiks papildināti zivju resursi:   Alūksnes ezerā – 30000 līdaku mazuļi; Indzera ezerā – 4300 līdaku mazuļi; Vaidavas ezerā – 2300 līdaku mazuļi; Lukumīša ezerā – 5000 līdaku mazuļi.     Kopējās projektu izmaksas sastāda 15808,00 EUR, no kurām: Zivju fonda finansējums – 12500,00 EUR; Pašvaldības līdzfinansējums – 3308,00 EUR.
16.04.2024
Lasīt
Uz ledus atrasties vairs nav droši!
image
  Alūksnes novada pašvaldības iestāde “ALJA” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, neriskēt ar savu veselību un dzīvību un nekāpt uz nedrošā ledus!   Ņemot vērā siltā laika iestāšanos, ledus stāvoklis Alūksnes ezerā un Alūksnes novada ezeros ir pasliktinājies un palicis bīstams.   Aicinām ar bērniem un pusaudžiem pārrunāt par drošību, brīdināt viņus par bīstamību un iespēju ielūzt ledū!   Ja pamanāt, ka cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet 112.
26.03.2024
Lasīt
Paziņojums par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejas rīku limitu izsoles rezultātiem
image
  Alūksnes novada pašvaldības iestādes “ALJA” izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 20.februārī notika rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejas rīku limitu izsole Lukumītī (Lukumietī) Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā.   Rūpnieciskās zvejas nomas tiesības iegūst 8 (astoņas) fiziskas personas par nomas maksām: 94.20 EUR (deviņdesmit četri euro 20 centi); 94.20 EUR (deviņdesmit četri euro 20 centi); 74.20 EUR (septiņdesmit četri euro 20 centi); 69.20 EUR (sešdesmit deviņi euro 20 centi); 54.20 EUR (piecdesmit četri euro 20 centi). 39.20 EUR (trīsdesmit deviņi euro 20 centi); 39.20 EUR (trīsdesmit deviņi euro 20 centi); 39.20 EUR (trīsdesmit deviņi euro 20 centi).
22.02.2024
Lasīt
Tiek rīkota izsole par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai Lukumītī (Lukumietī)
image
  Alūksnes novada pašvaldības iestāde "ALJA" rīko izsoli par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai Lukumītī (Lukumietī), Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā. Ar izsloles noteikumiem iespējams iepazīties šeit: IZSOLES NOTEIKUMI kā arī klātienē, PI "ALJA", Pilssalas ielā 10, Alūksnē.
12.02.2024
Lasīt
Jauns licencētās makšķerēšanas nolikums Alūksnes ezerā
image
  Ar 2024.gada 30.janvāri stājas spēkā Alūksnes novada pašvaldības domes 2024.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.2/2024 "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā".   Ar saistošajiem noteikumiem un nolikumu par licencēto makšķerēšanu to pielikumā iespējams iepazīties šeit:  Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā
29.01.2024
Lasīt
Ledus ir, bet jābūt uzmanīgiem
image
Alūksnes novada pašvaldības iestāde "ALJA" informē, ka ar aukstā laika iestāšanos, ir uzlabojies arī ledus stāvoklis. Tā biezums ir 15-30 cm. Uz ledus drīkst atrasties, taču nevajadzētu aizmirst par drošības noteikumu ievērošanu uz ledus - pārbaudīt ledu ar ledus cirtni (vergu), ņemt līdzi ledus dzelkšņus un nedoties uz ledus vieniem. Precīzāku informāciju par ledus stāvokli var saņemt, zvanot uz tālruņu numuriem: 26389199, 27575533
04.01.2024
Lasīt
Aicina pieteikties rūpnieciskajai zvejai
image
  Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” aicina pieteikties rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadalei Alūksnes novada ūdenstilpēs līdz 31.12.2023. Rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadale notiks sākot ar 2024.gada janvāri .     Papildus informācijai zvanīt uz tel.nr. 26141741
14.12.2023
Lasīt
Atrašanās uz ledus vēl nav droša
image
  Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka ledus uz Alūksnes ezera un pārējiem novada ezeriem vēl nav pietiekoši biezs, lai uz tā varētu droši atrasties. It sevišķi jāuzmanās ir vietās, kur uz ledus ir biezāka sniega kārta, tādās vietās ledus ir plānāks nekā citur.   Makšķerniekus aicinām būt piesardzīgiem un neaizmirst par drošību - pārbaudīt ledu ar ledus cirtni (vergu), ņemt līdzi ledus dzelkšņus un nedoties uz ledus vieniem.   Izvērtējiet nepieciešamību doties uz ledus un nepārbaudot ledus stāvokli nedoties uz tā, īpaši pārrunāt ar bērniem par bīstamību šobrīd kāpt uz ledus.         Ja pamaniet ledū ielūzušu cilvēku, nekavējoties zvaniet 112 !  
05.12.2023
Lasīt
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA" aicina uz tikšanos
image
  Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA" 2023.gada 29.novembrī, pulksten 17:30 Dārza ielā 11, Alūksnē Lielajā zālē iepazīstinās interesentus ar Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā nolikuma projektu.
24.11.2023
Lasīt
Zivju fonda projekta ietvaros iegādāts sniega motocikls
image
  Kvalitatīva uzraudzības procesa nodrošināšanai, Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA” bija nepieciešams iegādāties jaunu tehnikas vienību - sniega motociklu, nomainot nolietoto tehniku, kura iegādāta 2011.gadā un uz doto brīdi ar vien vairāk pieaug tās uzturēšanas un remontu izmaksas. Jauns sniega motocikls būtiski atslogos gadskārtējā budžeta izdevumus un ļaus pilnā apjomā izmantot plānoto inspektoru reidu apjomu.   Sniega motocikls Ski-Doo Skandic LE 900 ACE iegādāts Zivju fonda projekta “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai sniega motocikla iegāde” ietvaros un tā kopējās izmaksas ir 20900,00 EUR, no kurām 12500,00 EUR ir Zivju fonda finansējums un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 8400,00 EUR.   Ar šādu aprīkojumu aģentūras “ALJA” inspektori spēs operatīvi veikt reidus Alūksnes novada ūdenstilpēs un sekmīgi realizēt makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas noteikumu ievērošanas kontroli, kā arī tiks ierobežoti rūpnieciskās zvejas un amatierzvejas noteikumu pārkāpumi, veicinot kvalitatīvu Alūksnes novada ūdenstilpju uzraudzību un nodrošinot uzraudzītu un likumīgu zivju resursu patērēšanu.
01.11.2023
Lasīt
Ar Zivju fonda atbalstu pavairo zivju resursus Alūksnes novadā
image
Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs – Indzera un Sudala ezerā ar Zivju fonda atbalstu pavairoti zivju resursi.   Pašvaldības aģentūras “ALJA” darbinieki, klātesot Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta pārstāvjiem, Indzera un Sudala ezerā ielaida zandartu vienvasaras mazuļus. Indzerī ielaisti 13 tūkstoši mazuļu, Sudalā – gandrīz 16,5 tūkstoši.   Projekta “Zandartu pavairošana Sudala un Indzera ezerā” izmaksas ir 10 316,46 EUR, tajā skaitā Zivju fonda finansējums 7 800 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 2 516,46 EUR.   Šomēnes arī Alūksnes ezerā ar Zivju fonda atbalstu zivju krājumi papildināti ar 39 tūkstošiem zandartu mazuļu.   SAGATAVOJA: Evita APLOKA Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste
25.10.2023
Lasīt
Alūksnes ezers papildināts ar zandartu mazuļiem
image
Zivju fonda atbalstītā projekta konkursa pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” ietvaros 2023.gada 4.oktobrī Alūksnes ezers papildināts ar 38880 gab. zandartu, kuru vidējais svars bija 1 – 4 grami.   Zandartu mazuļus piegādāja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētava "Tome".   Projekta izmaksas sastāda 12003,20  EUR, no kurām Zivju fonda finansējums – 9000,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums –3003,20 EUR.
05.10.2023
Lasīt