Jaunumi

No 2022. gada 1. februāra nebūs pieejami e-Loms pakalpojumi
image
  Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka www.epakalpojumi.lv portālā no 2022. gada 1. februāra nebūs pieejami e-Loms pakalpojumi. Visas makšķerēšanas licences, kuras tiks iegādātas līdz 2022.gada 31. janvārim, varēs izmantot līdz to termiņa beigām.     Aicinām makšķerniekus turpmāk izmantot manacope.lv pakalpojumus.
12.01.2022
Lasīt
Aicina pieteikties rūpnieciskai zvejai
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” aicina pieteikties rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadalei Alūksnes novada ūdenstilpēs līdz 31.01.2022.   Rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadale notiks 2022.gada februārī.       Papildus informācijai zvanīt 26141741.
12.01.2022
Lasīt
Ledus joprojām nevienmērīgs un nedrošs
image
Neskatoties uz to, ka atgriezušies mīnusi, ledus uz Alūksnes novada ūdenstilpēm joprojām ir nedrošs un ūdeņus klāj ar nevienmērīgu biezumu. Ūdenstilpju krastos tas ir visbīstamākais, jo tur uzkrājusies biezāka sniega kārta.   Īpaši vēršamies pie tiem, kuri izmanto moto tehniku - ledus ir nedrošs visās novada ūdenstilpēs, neskatoties uz to, ka kāda no tām iespējams ir mazāka nekā citas!!!   Ja pamani uz ūdens nelaimē nonākušu, nekavējoties zvani 112   Info par ledus stāvokli 26389199 vai 27575533   Drošus Jums svētkus!
23.12.2021
Lasīt
Grozījumi Alūksnes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumā
image
Apstiprināti ar Alūksnes novada pašvaldības domes 25.11. 2021.lēmunu Nr. 334 Protokols Nr. 18, 12. punkts     Alūksnes novada pašvaldības domes Saistošie noteikumi Nr. 29/2021 Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2020 ,,Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”   Izdots, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2020.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2020 ,,Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” šādus grozījumus:   Izteikt 14.punktu šādā redakcijā: “14. Licences saturs un rekvizīti (paraugi 2.pielikumā) - licences veids, sērija un numurs, cena, derīguma termiņš, attiecīgās ūdenstilpes nosaukums, ziņas par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāju, licences izsniedzēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm), licences saņēmējs un tā personas kods, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese, kā arī saņēmēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm) un licences izsniegšanas datums.”   Izteikt 16.punktu šādā redakcijā: “16. Elektroniskās licences forma vizuāli var atšķirties no nolikuma pielikumā esošā licences parauga, bet tā satur visus šo noteikumu 14.punktā minētos rekvizītus, izņemot izsniedzēja un saņēmēja parakstu. Elektronisko licenci nav nepieciešams izdrukāt, un tās esību pārbauda pēc tās numura.”   punktā: papildināt 17.1. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Aktuālā informācija par licenču tirdzniecību norādīta interneta saitē www.aluksnesezers.lv”; svītrot 17.2., 17.3. un 17.4. apakšpunktā vārdus “izņemot licences par samazinātu maksu”.   Svītrot 19.punktu.   Izteikt 23.punktu šādā redakcijā: “23. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, nekavējoties pēc katras līdakas vai zandarta noķeršanas (ja to paredzēts paturēt lomā), obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru), tos ierakstot licences otrā pusē norādītajā tabulā, elektroniski iegādātajām licencēm attiecīgās vietnes sadaļā “Loma reģistrācija.” Izteikt 24.punktu šādā redakcijā: “24. Lomu uzskaites pārskats jāsniedz piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.” Izteikt 28.punktu šādā redakcijā: “28. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 17. un 18.punktu.” Svītrot 30.punktā vārdus “kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā.” Izteikt 36.punktu šādā redakcijā: “36. Reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.” Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums). Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).   Domes priekšsēdētājs                                                                                      Dz.ADLERS       1.pielikums Alūksnes novada pašvaldības domes 2021.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā   “2.pielikums Alūksnes novada domes 2020. gada 27.februāra nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”     MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU PARAUGI       ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   VIENAS DIENAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   20__.gada  __ . ________   Licences cena 3,00 EUR   Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies   ___________________________ (vārds, uzvārds)     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)     _____________________ (licences izsniegšanas datums)     ___________________________ (tālrunis)   _______________________ (e-pasta adrese)     Sērija DL Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   VIENAS DIENAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   Derīga:                     20___.gada  __ . ________   Licences cena 3,00 EUR   Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem), 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam. 5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim. 6. Licences darbības laiks (periods) ir uz licences norādītais attiecīgās dienas datums.     Sērija DL Nr.00000                                    _______________________                                                     (licences izdevēja paraksts)             ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   VIENAS DIENAS LICENCE LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANAI MAIJĀ Alūksnes ezerā   20__.gada  __ . ________   Licences cena 10,00 EUR   Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies   ___________________________ (vārds, uzvārds)     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)     _____________________ (licences izsniegšanas datums)     ___________________________ (tālrunis)   _______________________ (e-pasta adrese)   Sērija MD Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   VIENAS DIENAS LICENCE LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANAI MAIJĀ Alūksnes ezerā   Derīga:                     20___.gada  __ . ________   Licences cena 10,00 EUR   Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm, no kurām viena  līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam. 5. Licences darbības laiks (periods) ir uz licences norādītais attiecīgās dienas datums.         Sērija MD Nr.00000                                    _______________________                                                     (licences izdevēja paraksts)                             ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   MĒNEŠA LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   No  20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada  __ . ________   Licences cena 15,00 EUR   Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies   ___________________________ (vārds, uzvārds)     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)     _____________________ (licences izsniegšanas datums)     ___________________________ (tālrunis)   _______________________ (e-pasta adrese)     Sērija ML Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   MĒNEŠA LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   Derīga:   no 20___.gada  __ . ________               līdz 20___.gada  __ . ________   Licences cena 15,00 EUR   Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem), 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam . 5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim. 6. Licences darbības laiks ir uz licences norādītais attiecīgais periods (no datuma līdz datumam).     Sērija ML Nr.00000                                   _______________________                                                     (licences izdevēja paraksts)                           ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   No  20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada  __. ________   Licences cena 10,00 EUR   Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies   ___________________________ (vārds, uzvārds)     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)     _____________________ (licences izsniegšanas datums)     ___________________________ (tālrunis)   _______________________ (e-pasta adrese)   Sērija GS Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   Derīga:  no 20___.gada  __ . ________              līdz 20___.gada  __ . ________   Licences cena 10,00 EUR                            Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) , 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam. 5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim. 6. Licences darbības laiks ir uz licences norādītais attiecīgais periods (no datuma līdz datumam).   Sērija GS Nr.00000                                    _______________________                                                     (licences izdevēja paraksts)           ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   No  20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada  __. ________   Licences cena 5,00 EUR   Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies   ___________________________ (vārds, uzvārds)     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)     _____________________ (licences izsniegšanas datums)     ___________________________ (tālrunis)   _______________________ (e-pasta adrese)     Sērija GS Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   Derīga:  no 20___.gada  __ . ________              līdz 20___.gada  __ . ________   Licences cena 5,00 EUR                            Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) , 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam. 5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim. 6. Licences darbības laiks ir uz licences norādītais attiecīgais periods (no datuma līdz datumam).     Sērija GS Nr.00000                                    _______________________                                                     (licences izdevēja paraksts)                 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   BĒRNU UN PUSAUDŽU GADA (NO 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   No  20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada  31. decembrim     Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies     ___________________________ (vārds, uzvārds)     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)     _____________________ (licences izsniegšanas datums)     ___________________________ (tālrunis)   _______________________ (e-pasta adrese)   Sērija GB Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   BĒRNU UN PUSAUDŽU GADA (NO 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ Alūksnes ezerā   Derīga:  no 20___.gada  __ . ________              līdz 20___.gada  31 . decembrim     Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) , 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam. 5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim. 6. Licences darbības laiks ir no norādītā datuma līdz attiecīgā gada 31.decembrim.           Sērija GB Nr.00000_                                  ______________________                                                     (licences izdevēja paraksts)                       ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069 Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301   GADA (NO 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE MAKŠĶERĒŠANAI NO KRASTA Alūksnes ezerā   No  20__.gada  __ . ________ līdz 20__.gada  31. decembrim     Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies   ___________________________ (vārds, uzvārds)     _______________________ (licences saņēmēja paraksts)     _____________________ (licences izsniegšanas datums)     ___________________________ (tālrunis)   _______________________ (e-pasta adrese)   Sērija GB Nr.00000   ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv   Vides inspektora t. 26389199   GADA (NO 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE MAKŠĶERĒŠANAI NO KRASTA Alūksnes ezerā   Derīga:  no 20___.gada  __ . ________              līdz 20___.gada  31 . decembrim     Licence izdota:  _____________________________                (vārds, uzvārds, )   Kas jāzina licences īpašniekiem 1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu. 2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) , 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. 4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam. 5. Licences darbības laiks ir no norādītā datuma līdz attiecīgā gada 31.decembrim.         Sērija GB Nr.00000                                    _______________________                                                     (licences izdevēja paraksts)   ”     Pielikums Nr.2 Alūksnes novada pašvaldības domes 2021.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. __/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā   “3.pielikums Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”   LOMU UZSKAITES TABULAS PARAUGS                                                               LOMU UZSKAITES FORMA   Licences darbības laikā lomā paturētās zivis: Datums Suga Skaits Svars                                 Makšķernieka paraksts: ____________   Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē “Mana Cope” iegādātajām licencēm šīs vietnes sadaļā “Loma reģistrācija”. ”     Domes priekšsēdētājs                                                                                      DZ.ADLERS      
13.12.2021
Lasīt
Aicinām būt piesardzīgiem
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka ledus biezums uz Alūksnes ezera un pārējiem novada ezeriem par spīti aukstajam laikam nav izveidojies vienmērīgs.  Jāuzmanās ir vietās, kur uz ledus ir biezāka sniega kārta, tādās vietās ledus ir plānāks nekā citur. Makšķerniekus aicinām būt piesardzīgiem un neaizmirst par drošību - pārbaudīt ledu ar ledus cirtni (vergu), ņemt līdzi ledus dzelkšņus un nedoties uz ledus vieniem. Izvērtējiet nepieciešamību doties uz ledus un nepārbaudot ledus stāvokli nedoties uz tā, īpaši pārrunāt ar bērniem par bīstamību šobrīd kāpt uz ledus.   Ja pamaniet ledū ielūzušu cilvēku, nekavējoties zvaniet 112 !
09.12.2021
Lasīt
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” atsāk klientu apkalpošanu “zaļajā režīmā”
image
No 15.11.2021. Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” pakalpojumus sniegs epidemioloģiski drošā vidē – klientiem būs jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts (pārslimošanas vai vakcinācijas), kā arī personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).   Ja personai nav Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, aicinām pakalpojumus saņemt attālināti.   Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” aicina klientus klātienes apmeklējumam iepriekš pierakstīties.   Atgādinām, ka apmeklētājiem, kas saņem pakalpojumu klātienē, jālieto sejas maska, jāievēro 2 metru distance un jāveic roku dezinfekcija.   Jautājumu gadījumā sazināties tālruņiem 26141741 (direktors), 28301207 (lietvede), vai rakstot e-pastā: [email protected]
15.11.2021
Lasīt
Zivju fonda padome piešķir atzinības rakstu Mārim Lietuvietim
image
          Ņemot vērā Valsts vides dienesta ierosinājumu un Māra Lietuvieša ieguldījumu Zivju fonda izvirzīto mērķu īstenošanā ūdenstilpju un zivju resursu apsaimniekošanas jomā, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” direktoram M. Lietuvietim piešķirts Zivju fonda atzinības raksts.             Māris Lietuvietis ir pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors kopš 2009. gada, ievēlēts šajā amatā jau uz trešo termiņu, tādējādi apliecinot viņa nozīmīgo ieguldījumu ūdenstilpju un zivju resursu apsaimniekošanā Alūksnes novadā.           Viņa vadībā līdztekus ikdienas pienākumiem realizēti 40 projekti Zivju fonda līdzekļu apguvei zivju resursu papildināšanas un aizsardzības pasākumiem un zinātniskās pētniecības darbiem. Viņš ir atpazīstams un novērtēts nozares profesionālis, pie kura pēc konsultācijām vēršas citu pašvaldību kolēģi, kurš sniedz savu eksperta vērtējumu arī valsts līmeņa normatīvo aktu izstrādē.           Kopš 2010. gada zivju resursu pavairošanā un atražošanā Alūksnes novadā paveikts daudz, tostarp novada ūdenstilpes papildinātas ar 294 000 zandartiem, 145 000 līdakām, 38 000 sīgām un 3 000 varavīksnes forelēm, Alūksnes ezerā izveidotas zivju nārsta un zivju mazuļu dzīvotnes ar kopējo platību ~ 5 ha, kā arī veikta regulāra un efektīva cīņa ar maluzvejniekiem, tādējādi panākot maluzvejniecības samazināšanos..           Māra Lietuvieša ieguldījums zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā ir nozīmīgs, tas ir būtisks Alūksnes novada sabiedrībai un novada attīstībai, veicinot izpratni par pareizu ūdenstilpju un zivju resursu apsaimniekošanu, atjaunošanu un aizsardzību.     Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste     Avots: https://aluksne.lv/index.php/2021/11/10/zivju-fonda-padome-pieskir-atzinibas-rakstu-marim-lietuvietim/   
11.11.2021
Lasīt
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” strādā attālināti
image
Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 748 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” , no 2021. gada 21. oktobra Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” strādā attālināti.     Pakalpojuma saņemšana klātienē ir iespējama tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruņiem 26141741 (direktors), 28301207 (lietvede) vai rakstot uz e-pastu [email protected] . Pakalpojuma saņēmējam ir jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.     Atgādinām, ka visas licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā iespējams iegādāties interneta vietnē www.epakalpojumi.lv sadaļā “e-Loms".  
21.10.2021
Lasīt
Vakance
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” (reģistrācijas Nr. 90010446069)Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301Aicina pieteikties uz Pilssalas teritorijas pārziņa amata vietu   Pamatpienākumos ietilpst Pilssalas teritorijas tīrības un kārtības nodrošināšana. Pieteikuma vēstuli līdz 2021.gada 27.oktobrim, pulkst.13.00 nosūtīt uz e-pastu [email protected] Amatam noteiktā mēnešalga 750 EUR.   Ņemot vērā epidemioloģiskos ierobežojumus Covid-19 pandēmijas laikā, pretendentu atlase notiks attālināti.   Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka: jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi; iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.   Kontaktpersona: Māris Lietuvietis +371 26141741
21.10.2021
Lasīt
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” apkalpos klientus ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu
image
  Pamatojoties uz 09.10.2021. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” apkalpos klientus, kas uzrādīs sadarbspējīgus Covid-19 sertifikātus (pārslimošanas vai vakcinācijas), kā arī personu apliecinošus dokumentus (pasi vai ID karti).     Atgādinām, ka apmeklētājiem, kas saņem pakalpojumu klātienē, jālieto sejas maska, jāievēro 2 metru distance un jāveic roku dezinfekcija.   Ja personai nav Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, aicinām pakalpojumus saņemt attālināti.   Jautājumu gadījumā sazināties pa tālruni 28301207, vai rakstot e-pastā: [email protected]
11.10.2021
Lasīt
Ar Zivju fonda atbalstu tiks veikta kontrolzveja
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” un SIA “Saldūdeņu risinājumi” 24. un 25.augustā Zivju fonda atbalstītā projekta “Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Indzera un Siseņu ezeram” ietvaros veiks kontrolzveju Indzera un Siseņu ezerā, lai iegūtu datus abu ezeru Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrādei. Atpūtnieki un makšķernieki aicināti netuvoties tuvāk par 50 m no marķētajiem zvejas rīkam, kuri būs atzīmēti ar bojām.
19.08.2021
Lasīt
Peldēšanas vietās ūdens kvalitāte atbilstoša
image
Pēc pašvaldības aģentūras “ALJA” pasūtījuma ir veiktas ūdens kvalitātes analīzes peldēšanas vietās Alūksnes ezerā, kā arī vairākos novada ezeros – visās testēšanas vietās ūdens ir tīrs un neatbilstības nav konstatētas.   Ūdens kvalitātes analīzes veiktas Alūksnes ezera peldēšanās vietās Pilssalā, “Vējiņā”, “Zirgu dzirdinātavā”, Ezermalas ielā, Kolberģī, “Šūpalās”, “Kempingā”, “Melnumā”, kā arī Siseņu, Palpiera, Ilgāja, Raipala un Vaidavas ezerā.   Alūksnes ezerā sākusies fitoplanktona ziedēšana, kas, atkarībā no vēja virziena, atšķirīgi var koncentrēties peldēšanas vietās.
27.07.2021
Lasīt