Zivju fonds 2018. gads

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA",  veiksmīgi īstenojot Valsts Zivju fonda projektus, veikusi zivju resursu pavairošanu  Alūksnes novada ūdenstilpēs. 

Zivju mazuļu ielaišanas mērķi ir kompensēt cilvēka darbības rezultātā zivju resursiem nodarītos zaudējumus, papildināt vērtīgo zivju resursus, kurus intesīvi izmanto makšķerēšanai, kā arī  nodrošināt zivju populāciju bioloģisko daudzveidību un ilgtspējību. 

11.06.2018. tika ielaisti:
30500 līdaku mazuļu Alūksnes ezerā, 
14000 līdaku mazuļu Sudala ezerā, 
13000 līdaku mazuļu Indzera ezerā un 
2400 līdaku mazuļu Vaidavas ezerā.

Līdaku mazuļu papildināšana labvēlīgi ietekmēs ezera zivju krājumu kvalitāti un palielinās zivsaimnieciskās izmantošanas potenciālu novada ezeros.  Kopējās projektu izmaksas ir 17 767 EUR, no kuriem Zivju fonda finansējums sastāda  13 600 EUR.