Apsaimniekošana

Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā aģentūra “ALJA” dibināta 2002.gada 3.februārī.

2005.gada 21.jūlijā, pamatojoties uz Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes kopīgu lēmumu aģentūrai mainīts nosaukums- Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā iestāde “ALJA”.

Sakarā ar novadu izveidošanu 2009.gadā tika reorganizēta Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā iestāde “ALJA”, izveidojot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “ALJA” .

Pamatojoties uz 2023.gada 29.jūnija Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu, ar 2024.gada 1.janvāri aģentūrai noņemts statuss, turpinot darbību kā Alūksnes novada pašvaldības iestādei “ALJA”

Iestādes darbības mērķis ir, ievērojot Zvejniecības likuma, Civillikuma un citu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu, Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošajās, dabīgajās ūdenstilpēs (upēs un ezeros) nodrošināt piekrastes zonas labiekārtošanu un apsaimniekošanas organizēšanu, un to efektīvu izmantošanu, saglabāt un palielināt rekreatīvo un zivsaimniecisko potenciālu, nodrošināt floras un faunas eksistenci un daudzveidību, nodrošināt sabiedrības pieejamību.