Zivju fonds 2011.gads

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā


1. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā 26'000 gb - 4199,99 Eur

 

Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)


1. Piekabe sniega motocikla pārvadāšanai iegāde - 1946,00 Eur

 

Zivju fonda finansējums -        5360,89 Eur

Pašvaldības līdzfinansējums - 785,10 Eur

                                            Kopā - 6145,99 Eur