Latvijas vides aizsardzības fonds 2019.gads

 

 

“Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā”

 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums - 34828 EUR;

Pašvaldības līdzfinansējums – 14926 EUR;

                                            Kopā - 49754 Eur

 

 

“Peldēšanās vietas “Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana

un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā”

 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums - 49000 EUR;

Pašvaldības līdzfinansējums – 24086 EUR;

                                            Kopā - 73086 Eur