Zivju fonds 2017.gads

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā

 

1. Līdaku vienvasaras mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā 24`343 gb - 7200,00 Eur

2. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Sudala ezerā 14'000 gb - 3283,34 Eur

3. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Indzera ezerā 13'000 gb - 3049,20 Eur

4. Sīgu vienvasaras/divvasaru mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā 15'000 gb - 8167,50 Eur

 

Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

 

1. Bezpilota lidaparāta (drona) iegāde - 2469,00 Eur