Zivju fonds 2020.gads

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā

 

  1. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā 35419 gb - 8999,97 EUR
  2. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Sudala ezerā 14000 gb - 3557,40 EUR
  3. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Indzera ezerā 13000 gb - 3303,30 EUR

 

 

Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

 

  1. Piekabes “Respo 750V571 Multiroller iegāde -1899,00 EUR

 

 

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā

 

  1. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Pededzes upei Alūksnes novada teritorijā - 5324,00 EUR
  2. Zivsaimnieciskā izpēte Alūksnes ezerā - 5868,50 EUR

 

 

 

Zivju fonda finansējums -22424,00    EUR;

Pašvaldības līdzfinansējums – 6528,17  EUR;

                                            Kopā - 28952,17  EUR