Zivju fonds 2022.gads

 

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā

 

  1. Līdaku vienvasaras mazuļu ielaišana Sudala (5500 gb) un Indzera (4300 gb) ezerā, 9800 gb – 2964,50 EUR;
  2. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā, 30400 gb – 11761,20 EUR

 

Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

 

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde:

  1. Divu termokameru Pulsar Helion 2 HP50 PRO iegāde - 6760,00 EUR;
  2. Divu binokļu Stener Observer 8x56 iegāde - 1035,69 EUR;
  3. Laivas ar iekšdedzes dzinēju iegāde - 2203,00 EUR

 

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā

 

  1. Pededzes upes pieteku kvalitātes novērtējums - 11512,35 EUR

 

Zivju fonda finansējums -  27 822,22 EUR;

Pašvaldības līdzfinansējums - 8414,52 EUR;

                                    Kopā – 36 236,74 EUR