Latvijas vides aizsardzības fonds 2018.gads

 

 

“Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna teritorijā”

 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums - 38369 EUR;

Pašvaldības līdzfinansējums – 17146 EUR;

                                            Kopā - 55515 Eur