Zivju fonds 2019.gads

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā

 

1. Līdaku vienvasaras mazuļu ielaišana Sudala ezerā 14`000 gb - 4150,30 Eur

2. Līdaku vienvasaras mazuļu ielaišana Indzera ezerā 13'000 gb - 3853,85 Eur

3. Līdaku vienvasaras mazuļu ielaišana Vaidavas ezerā 2'300 gb - 681,84 Eur

4. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā 9'000 gb - 8494,20 Eur

 

Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

 

1. Meža, medību un apsardzes kameru iegāde - 1470,00 EUR

 

 

Zivju fonda finansējums - 10896,25 EUR;

Pašvaldības līdzfinansējums – 3909,74 EUR;

Pašvaldības aģentūras “ALJA” līdzfinansējums – 3844,20 EUR.

                                            Kopā - 18650,19 Eur