Licences / Nolikums

 

Vienas dienas licence, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā

3.00 EUR

Vienam makšķerniekam diennaktī lomā atļauts uzglabāt un paturēt:

  • trīs līdakas, no tām ne vairāk kā vienu garumā virs 70 cm;
  • trīs zandartus, no tiem ne vairāk kā vienu garumā virs 70 cm;
  • ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem ne vairāk kā trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, izņemot ledus sezonu, kad asaru garuma ierobežojums nav noteikts;
  • ne vairāk par 10 brekšiem garumā virs 45 cm;
  • citu sugu zivis, atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem;

 

Vienas dienas licence līdaku makšķerēšanai maijā

10.00 EUR

Mēneša licence, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā 

10.00 EUR

 

Mēneša licence par samazinātu maksu, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā 

5.00 EUR

 

Bērnu un pusaudžu gada (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) bezmaksas licence, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā 

Bezmaksas

Gada (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta

Bezmaksas

 

Makšķerēšanas bezmaksas un par samazinātu maksu licenču piemērošana

 

1. Bērnu un pusaudžu gada (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) bezmaksas licenci, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā, ir tiesīgi saņemt bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem.

2. Gada (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) bezmaksas licenci makšķerēšanai no krasta ir tiesīga saņemt ikviena persona.

3. Mēneša licenci par samazinātu maksu ir tiesīgas saņemt personas, kuras vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti, politiski represētās personas, Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi un personas no ģimenēm, kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

 

Makšķerējot Alūksnes ezerā, jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam (pase vai personas apliecība), kā arī dokumentiem, kuri apliecina atsevišķu personu tiesības izmantot iepriekš minētās atlaides atbilstoši personas statusam.

 

!!! Aizliegta makšķerēšana ar velcēšanas paņēmienu no 10. maija līdz 30. jūnijam, kā arī aizliegts velcēt tuvāk par 50 m no cita ūdens transportlīdzekļa vai krasta joslas. Par makšķerēšanu ar velcēšanas paņēmienu uzskatāma mākslīgas vai dabīgas ēsmas vilkšana aiz ūdens transportlīdzekļa, kurš pārvietojas izmantojot iekšdedzes dzinēju, elektromotoru vai muskuļu spēku.

!!! Aizliegts makšķerēšanai par ēsmu izmantot dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam.

!!! Makšķerēšana, izmantojot peldošus ūdens transportlīdzekļus, atļauta no 10.maija līdz 28.februārim.

!!! Aizliegts atrasties ar ūdens transportlīdzekļiem ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 28.februārim. Par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts laika periods no stundas pēc saulrieta līdz stundai pirms saullēkta;

!!! Aizliegts makšķerēt Alūksnes ezera iekšezerā no laipas Nr.1, Nr.2 un Nr.3 un 200 m rādiusā Alūksnes ezerā Alūksnes upes iztekas rajonā, kā arī Alūksnes upē līdz aizsprostam (hidrotehniskajai būvei).

!!! Diennakts tumšajā laikā no 10. maija līdz 31.oktobrim visiem ūdens transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas elementu (riņķa uguns).

 

!!! Makšķerējot maijā, paturēt lomā līdaku (-as) ir tiesības tikai personai, kurai makšķerēšanas laikā ir klāt derīga vienas dienas licence līdaku makšķerēšanai maijā.

 

Drukātā veidā saņemt licences iespējams:

 

  1. PI "ALJA" Pilssalas ielā 10, Alūksnē, tālruņi 26389199, 28301207 (vienas dienas licence, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā, mēneša licence par samazinātu maksu, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā);
  2. DUS "Virši - A" Rīgas ielā 11, Alūksnē (vienas dienas licence, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā);
  3. Veikals “RC AINAVA” Pils ielā 15, Alūksnē (vienas dienas licence, izņemot līdaku makšķerēšanu maijā)

 

Elektroniskā veidā saņemt visas licences iespējams:

Internetā:

https://www.manacope.lv