Zivju fonds 2015.gads

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā

 

1. Sīgu vienvasaras mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā 11`225 gb - 6299,40 Eur

2. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā 42`503 gb - 7200,00 Eur

 

Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

 

1. Laivas un laivas dzinēja iegāde - 12554,00 Eur

2. Laivas aprīkojuma (skaņas signāls, bākuguns, tents, u.c) iegāde - 1652,00 Eur

3. Kvadricikla iegāde - 9500,00 Eur

4. Nakts redzamības termokameras iegāde - 2760,00 Eur

5. Nakts redzamības termokamera ar video reģistratoru iegāde - 4160,00 EurZinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma


1. Pētījums par zušu resursu pieaugumu Alūksnes ezerā - 4720,00 Eur


Pašvaldību un valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas kontrolesdarbību nodrošināšanā par 2014.gadu


1. 40 % no iekasētās soda naudas - 860,00 Eur

 

Zivju fonda finansējums -        40301,20 Eur

Pašvaldības līdzfinansējums - 9404,20 Eur

                                            Kopā - 49705,40 Eur