Zivju fonds 2014.gads

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā


1. Sīgu vienvasaras mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā 11`816 gb - 6162,08 Eur

2. Līdaku vienvasaras mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā 21`825 gb - 7499,94 Eur

 

Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)


1. Foto / video mobilo novērošanas 5 kameru iegāde - 1529,60 Eur

 

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma

 

2. Pētījums par Alūksnes ezera "iekšezera" (ezera R daļas, pilsētas teritorijā) ekoloģisko stāvokli - 7260,00 Eur

 

Zivju fonda finansējums -        17909,19 Eur

Pašvaldības līdzfinansējums - 5272,62 Eur

                                            Kopā - 23181,81 Eur