Zivju fonds 2010.gads

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā

 

1. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā 32`500 gb - 5291,36 Eur

 

2. Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā 27`200 gb - 4385,29 Eur

 

3. Līdaku vienvasaras mazuļu ielaišana Alūksnes ezerā 9`680 gb - 3443,35 Eur

 

Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

 

1. Laivas, laivas dzinēja un laivas piekabes iegāde - 4777,62 Eur

 

2. Tālskatis, divu binokļu un nakts redzamības monokļa iegāde - 2616,66 EurZivju fonda finansējums -        16`517,69 Eur

Pašvaldības līdzfinansējums - 3996,59 Eur

                                            Kopā - 20`517,28 Eur