Eiropas Zivsaimniecības fonds 2012.gads

Hidrotehniskās būves rekonstrukcija Alūksnes ezera iztekā uz Alūksnes upesEiropas Zivsaimniecības fonds - 46843,00 Eur

Pašvaldības līdzfinansējums  -   16657 Eur

                                               Kopā - 63500 Eur