Licences / Nolikums

 

Makšķerēšanas bezmaksas un par samazinātu maksu licenču piemērošana:

Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai no krasta ir tiesīga saņemt ikviena persona.

Bērnu un pusaudžu gada bezmaksas licenci ir tiesīgi saņemt bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem.

Mēneša licenci par samazinātu maksu (10,00 EUR) ir tiesīgas saņemt:

  • Personas no 16 līdz 65 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta Alūksnes novadā.

Mēneša licenci par samazinātu maksu (5,00 EUR) ir tiesīgas saņemt:

  • Personas, kuras vecākas par 65 gadiem;
  • Personas ar invaliditāti;
  • Politiski represētās personas;
  • Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi.

 

Laikā no ledus izkušanas līdz 30.aprīlim ūdens transportlīdzekļu kustība Alūksnes ezerā aizliegta!

 

Licenču realizācijas vietas:

PA "ALJA" Pilssalas ielā 10, Alūksnē, tālruņi 26389199, 28301207

DUS "Virši - A" Rīgas ielā 11, Alūksnē

Veikals “RC AINAVA” Pils ielā 15, Alūksnē

Internetā:

https://www.manacope.lv