Pārskati un stratēģija

Publisko pārskatu un attīstības stratēģijas dokumenti.

ico Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” vidēja termiņa attīstības stratēģija 2015. – 2017.gadam ico Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” vidēja termiņa attīstības stratēģija 2012. – 2014.gadam ico Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" 2014.gada publiskais pārskats icoAlūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2013.gada publiskais pārskats icoAlūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" 2012. gada publiskais pārskats icoAlūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2011. gada publiskais pārskats icoAlūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2010. gada publiskais pārskats icoAlūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2015. gada publiskais pārskats icoAlūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2016. gada publiskais pārskats icoAlūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2017. gada publiskais pārskats icoAlūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” vidēja termiņa attīstības stratēģija 2018. – 2020.gadam icoAlūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2018. gada publiskais pārskats icoPubliskais pārskats 2019-2020 icoAlūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” vidēja termiņa darbības stratēģija 2021. – 2023.gadam icoAlūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2020. gada publiskais pārskats icoAlūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2021. gada publiskais pārskats icoAlūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2022. gada publiskais pārskats