ALŪKSNES ŽIBULIS 2019

ŽIBULĒŠANAS FESTIVĀLA

“ALŪKSNES ŽIBULIS ”

NOLIKUMS

 

 

 1. Festivāla mērķis
 • Popularizēt zemledus makšķerēšanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt veiksmīgākos žibulētājus.
 1. Festivāla rīkotāji
 • Festivālu rīko Alūksnes novada makšķernieku biedrība “C.ALBULA”, atbildīgais – Jānis Skulte, tel. 29276883,
 • Festivāla galvenais tiesnesis – Druvis Tomsons, tel. 29415118.
 1. Festivāla norises vieta un laiks

Festivāls notiek Alūksnes ezerā 2019. gada 16.martā Ziemera pagasta teritorijā Lauku tūrisma un atpūtas centrā “Jaunsētas”.

*Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laikapstākļiem. Par to tiek izziņots vienu nedēļu iepriekš.

 1. Festivāla dalībnieki
 • Festivāla veiksmīgākie žibulētāji tiks noteikti individuālā konkurencē. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.
 • Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus un personām, kuras jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte. Visiem sacensību dalībniekiem jābūt derīgai makšķerēšanas licencei Alūksnes ezerā. Licences varēs iegādāties arī reģistrācijas vietā.

! Par drošību uz ūdenstilpes ledus atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.

 

5.Dalības maksa - ziedojums 5,00 EUR.

 • Dalībniekam, kurš jaunāks par 16 gadiem, dalība festivālā bez maksas.

6.Uzvarētāja noteikšana

 • Vērtēšanai tiek nodoti ne vairāk kā 3 asari.
 • Vērtēts tiek zivju kopējais garums.
 • Ja diviem vai vairāk dalībniekiem zivju kopējais garums ir vienāds, tad par uzvarētāju tiek noteikts garākā asara īpašnieks.
 • Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
 • Par makšķerēšanas noteikumu, Alūksnes ezera licencētās makšķerēšanas un šī nolikuma neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.

7.Festivāla noteikumi

 • Festivāls notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus normatīvos aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
 • Sacensību dalībniekiem atļauts izmantot tikai tādus mākslīgus žibuļus (vizuļus), kuru garums nav mazāks par 2 cm.
 • Sacensības notiek visā Alūksnes ezera akvatorijā bez zonējuma, izņemot Alūksnes ezera “iekšezeru”*.
 • Sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizliegts izmantot mehāniskos transporta līdzekļus.
 • Sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizliegts pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru citu dzīvo ēsmu vai tās daļas.
 • Sacensību laikā dalībnieki nedrīkst tuvoties viens otram tuvāk par 5 metriem, izņemot gadījumu, ja sacensību dalībnieki savā starpā vienojas par šī noteikuma neievērošanu.
 • Vērtēts tiek 3 garāko asaru kopējais garums.
 • Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.

 

*iekšezers - Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes pilsētas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu.

8.Žibulēšanas Duelis

Ir brīvas izvēles sacensības, kuras norisināsies pēc pamat sacensībām

 Noteikumi - katrs dalībnieks nedrīkst aizņemt vairāk kā vienu āliņģi, kurā makšķerē, nedrīkst atrasties tuvāk par 5 metriem no cita dalībnieka, nedrīkst ņemt līdzi makšķerēšanas kasti vai arī tā nedrīkst atrasties uz ledus makšķerēšanas sektorā. Urbim makšķerēšanas laikā jāatrodas ieurbtā stāvoklī.

Festivāla programma

7.00–8.00

Festivāla dalībnieku reģistrācija

8.00–8.15

Festivāla atklāšana

8.15–13.00

Festivāla norise

13.00–14.30

14.30–15.00

“Žibulēšanas Duelis”

Pusdienas, rezultātu apkopošana

15.00­–15.30

 

Uzvarētāju apbalvošana

 

(Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina bezmaksas pusdienas un auto novietošanu. )

Ir iespējams pasūtīt naktsmītnes, sīkāka informācija pie organizatoriem tel.29276883 vai 28650600.

Atpūtas komplekss „Jaunsētas” tel. 28650600

Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

 

!!! NE ASAKAS !!!

 

 

C.ALBULA valdes priekšsēdētājs                               Jānis Skulte