Alūksnes ezera peldvietu ūdens kvalitāte atbilstoša


Pēc pašvaldības iestādes “ALJA” pasūtījuma Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” 23.05.2024. veica peldvietu ūdens kvalitātes kontroli Alūksnes ezera peldēšanas vietās “Pilssala”, “Vējiņš”, “Zirgu dzirdinātava”, “Kolberģa pludmale”, “Šūpalas”, “Spieķi”, “Melnums”. 

Ūdens paraugu rezultāti liecina, ka rādītāji atbilst normatīvajiem aktiem, piesārņojuma nav un peldēties ir droši.

Nevienā no peldēšanas vietām zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana, naftas produktu klātbūtne kā arī piesārņojums ar peldošiem un cita veida atkritumiem nav novērots.