Zivju fonda padome atbalstījusi vēl 2 projektus - zivju resursu aizsardzībā un zivju resursu pavairošanā

 

30.04.2024. Zivju fonda padomes sēdē tika atbalstīti vēl divi Alūksnes novada pašvaldības iestādes "ALJA" iesniegtie projektu pieteikumi.

 

Zivju fonda atbalstu konkursa pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, saņēma projekta pieteikums “Zivju resursu aizsardzība Alūksnes novadā”. Šī projekta ietvaros kvalitatīva uzraudzības procesa nodrošināšanai tiks iegādātas 3 rokas navigācijas ierīces un jaunākas paaudzes laivas eholote, kas būs piemērotas ūdenstilpju apsekošanai.

 

Atbalstu saņēma arī konkursa pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” projekta pieteikums "Līdaku pavairošana Sudala ezerā", kas Zivju fonda pasākumu 1. kārtā tika atstāts rezervē. Projekta ievtaros Sudala ezers tiks papildināts ar 5500 gab. līdaku mazuļiem.

 

 

 

Kopējās projektu izmaksas sastāda 4116,00 EUR, no kurām:

  • Zivju fonda finansējums – 3100,00 EUR;
  • Pašvaldības līdzfinansējums – 1016,00 EUR.