2024.gadā atbalstītie Zivju fonda projekti

 

Lauku atbalsta dienests atbalstījis četrus Alūksnes novada pašvaldības iestādes “ALJA” iesniegtos projektu pieteikumus finansu piesaistīšanai no Zivju fonda līdzekļiem ar Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu.

 

Zivju fonda atbalstu konkursa pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” saņēma projektu pieteikumi – “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”, “Līdaku pavairošana Indzera ezerā”, “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”, “Līdaku pavairošana Lukumīša ezerā”. Projektu ietvaros tiks papildināti zivju resursi:

 

  • Alūksnes ezerā – 30000 līdaku mazuļi;
  • Indzera ezerā – 4300 līdaku mazuļi;
  • Vaidavas ezerā – 2300 līdaku mazuļi;
  • Lukumīša ezerā – 5000 līdaku mazuļi.

 

 

Kopējās projektu izmaksas sastāda 15808,00 EUR, no kurām:

  • Zivju fonda finansējums – 12500,00 EUR;
  • Pašvaldības līdzfinansējums – 3308,00 EUR.