Paziņojums par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejas rīku limitu izsoles rezultātiem

 

Alūksnes novada pašvaldības iestādes “ALJA” izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 20.februārī notika rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejas rīku limitu izsole Lukumītī (Lukumietī) Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā.

 

Rūpnieciskās zvejas nomas tiesības iegūst 8 (astoņas) fiziskas personas par nomas maksām:

  1. 94.20 EUR (deviņdesmit četri euro 20 centi);
  2. 94.20 EUR (deviņdesmit četri euro 20 centi);
  3. 74.20 EUR (septiņdesmit četri euro 20 centi);
  4. 69.20 EUR (sešdesmit deviņi euro 20 centi);
  5. 54.20 EUR (piecdesmit četri euro 20 centi).
  6. 39.20 EUR (trīsdesmit deviņi euro 20 centi);
  7. 39.20 EUR (trīsdesmit deviņi euro 20 centi);
  8. 39.20 EUR (trīsdesmit deviņi euro 20 centi).