Jauns licencētās makšķerēšanas nolikums Alūksnes ezerā

 

Ar 2024.gada 30.janvāri stājas spēkā Alūksnes novada pašvaldības domes 2024.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.2/2024 "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā".

 

Ar saistošajiem noteikumiem un nolikumu par licencēto makšķerēšanu to pielikumā iespējams iepazīties šeit:  Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā