Zivju fonda projekta ietvaros iegādāts sniega motocikls

 

Kvalitatīva uzraudzības procesa nodrošināšanai, Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA” bija nepieciešams iegādāties jaunu tehnikas vienību - sniega motociklu, nomainot nolietoto tehniku, kura iegādāta 2011.gadā un uz doto brīdi ar vien vairāk pieaug tās uzturēšanas un remontu izmaksas. Jauns sniega motocikls būtiski atslogos gadskārtējā budžeta izdevumus un ļaus pilnā apjomā izmantot plānoto inspektoru reidu apjomu.

 

Sniega motocikls Ski-Doo Skandic LE 900 ACE iegādāts Zivju fonda projekta “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai sniega motocikla iegāde” ietvaros un tā kopējās izmaksas ir 20900,00 EUR, no kurām 12500,00 EUR ir Zivju fonda finansējums un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 8400,00 EUR.

 

Ar šādu aprīkojumu aģentūras “ALJA” inspektori spēs operatīvi veikt reidus Alūksnes novada ūdenstilpēs un sekmīgi realizēt makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas noteikumu ievērošanas kontroli, kā arī tiks ierobežoti rūpnieciskās zvejas un amatierzvejas noteikumu pārkāpumi, veicinot kvalitatīvu Alūksnes novada ūdenstilpju uzraudzību un nodrošinot uzraudzītu un likumīgu zivju resursu patērēšanu.