Alūksnes ezers papildināts ar zandartu mazuļiem

Zivju fonda atbalstītā projekta konkursa pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” ietvaros 2023.gada 4.oktobrī Alūksnes ezers papildināts ar 38880 gab. zandartu, kuru vidējais svars bija 1 – 4 grami.

 

Zandartu mazuļus piegādāja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētava "Tome".

 

Projekta izmaksas sastāda 12003,20  EUR, no kurām Zivju fonda finansējums – 9000,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums –3003,20 EUR.