Izmaiņas saistošajos noteikumos par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā

 

2022.gada 10. novembrī stājas spēkā Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr.22/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā””.

 

Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz 12.04.2022. grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība". Šie grozījumi saistīti ar makšķerēšanas licenču maksas piemērošanu.

 

Turpmāk makšķerēšanas licences par samazinātu maksu – 5.00 EUR, varēs iegādāties arī personas no ģimenēm, kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

 

 

https://www.aluksnesezers.lv/uploads/page_documents/443db7249f191234619f3b6f8fba5471c49b60f6.pdf