Ar Zivju fonda atbalstu tiks veikta kontrolzveja

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” un SIA “Saldūdeņu risinājumi” 24. un 25.augustā Zivju fonda atbalstītā projekta “Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Indzera un Siseņu ezeram” ietvaros veiks kontrolzveju Indzera un Siseņu ezerā, lai iegūtu datus abu ezeru Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrādei. Atpūtnieki un makšķernieki aicināti netuvoties tuvāk par 50 m no marķētajiem zvejas rīkam, kuri būs atzīmēti ar bojām.