Apmeklējot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “ALJA”, jālieto sejas maskas!

Pamatojoties uz 13.10.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai",

no 14.10.2020.,apmeklējot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “ALJA”, jālieto sejas maskas!