Par lomu uzskaites kārtību

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” atgādina, ka visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, kas iegādājušies vai saņēmuši bezmaksas licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā, obligāti jāiesniedz loma atskaite, ievērojot šādus termiņus:

  • visas vienas dienas licences un vienas dienas licences līdaku makšķerēšanai maijam – 1 (vienas) nedēļas laikā no izmantošanas dienas;
  • mēneša licences, mēneša licences par samazinātu maksu, gada bezmaksas licences un gada bezmaksas licences makšķerēšanai no krasta – 2 (divu) nedēļu laikā no licences beigu datuma.

 

27.02.2020.Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/2020 “NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ALŪKSNES EZERĀ” (APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr. 40 (protokols Nr. 3, 21.punkts); PRECIZĒTI ar Alūksnes novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 86 (protokols Nr. 4, 7.punkts))

 

Papīra formātā iegādāto un bezmaksas makšķerēšanas licenču īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt organizētājam licences ar tajās ierakstītiem lomiem, tās iesniedzot licenču iegādes vietās:

  • PA “ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā;
  • DUS “Virši-A”, Rīgas ielā 11, Alūksne, Alūksnes novadā;
  • SIA “RC Ainava”, Pils ielā 15, Alūksne, Alūksnes novadā,

vai arī nosūtot pa pastu uz PA “ALJA” adresi, kura norādīta uz licences, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected] .

 

Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē “Mana Cope” iegādāto licenču loms jāreģistrē vietnes sadaļā “Loma reģistrācija”.

 

Licenču īpašniekiem, kuri neatgriež attiecīgās licences nolikumā norādītajos termiņos, tiek liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā divu gadu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas.