Labiekārtota laivu nolaišanas vieta Ozolu ielā

Ozolu ielā, pie Alūksnes ezera šī gada vasarā veikti laivu nolaišanas vietas uzlabošanas darbi.
Darbi veikti ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, projekta “Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā” ietvaros.
Projekts veidots ar mērķi nodrošināt ērtu laivu nolaišanu ūdenstilpē un drošu iekāpšanu un izkāpšanu no laivām. Projekta ietvaros izbūvēta laipa un laivu nolaišanas platforma. Veicamajos darbos ietilpa dzelzsbetona plātņu ieklāšana kanāla dziļākajā pusē, savukārt laipas izbūvē izmantota metāla konstrukcija ar dziļās impregnācijas koka klāju, pamatos izmantojot cinkotus metāla skrūvpāļus. Pieguļošajā teritorijā izveidoti piebraucamie ceļi no blietētas dolomītšķembu klātnes, kā arī sakopta ezera piekraste – novākts un izlīdzināts krasta joslas apaugums, izlīdzināta augsnes virskārta un ieklāts daudzgadīgais zālājs.
Satiksmes regulēšanai izvietotas norādījuma zīmes, bet atpūtas iespējām uzstādīti 2 atpūtas soliņi un atkritumu urna. Tie pēc dizaina izvēlēti tādi paši kā citās atpūtas vietās ap Alūksnes ezeru.