Uzsāk jaunas laivu nolaišanas vietas izbūvi pie Alūksnes ezera

Ozolu ielā pie Alūksnes ezera uzsākti laivu nolaišanas vietas uzlabošanas darbi

 

Ozolu ielā, pie Alūksnes ezera uzsākti laivu nolaišanas vietas uzlabošanas darbi. Veicamajos darbos ietilpst laipas un laivu nolaišanas platformas izbūve, piebraucamā ceļa uzlabošana un pastiprināšana, kā arī pieguļošās teritorijas labiekārtošana ezera piekrastes zonā. Darbi tiek veikti ar mērķi nodrošināt Alūksnes ezera vides pieejamību tā apmeklētājiem un uzlabot laivu nolaišanas iespējas ezerā. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada 30. augustam.