Licences / Nolikums

Makšķerēšanas bezmaksas licenču piemērošana:

Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai no krasta ir tiesīga saņemt jebkura persona.

Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai no peldošiem transportlīdzekļiem ir tiesīgi saņemt:
·         Bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;
·         Pensionāri un personas, kuras vecākas par 65 gadiem;
·         Personas ar invaliditāti;
·         Politiski represētas personas un maznodrošinātas personas;
·         Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki;
·         Personām, kuras sniegušas ievērojamu ieguldījumu Alūksnes ezera attīstībā .


Laikā no ledus izkušanas līdz 30.aprīlim ūdens transportlīdzekļu kustība Alūksnes ezerā aizliegta!

 

Licenču realizācijas vietas:
PA "ALJA" Pilssalas ielā 10, Alūksnē, tālruņi 26141741, 26389199
DUS "Virši - A" Rīgas ielā 11, Alūksnē, tālrunis 64381110
Internetā.