Management

Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā aģentūra “ALJA” dibināta 2002.gada 3.februārī.

2005.gada 21.jūlijā, pamatojoties uz Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes kopīgu lēmumu aģentūrai mainīts nosaukums- Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā iestāde “ALJA”.

Sakarā ar novadu izveidošanu 2009.gadā tika reorganizēta Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā iestāde “ALJA”, izveidojot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “ALJA” .

Aģentūras darbības galvenais mērķis ir lietderīga un efektīva Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ezeru un upju apsaimniekošana, publisko pakalpojumu sniegšana Alūksnes novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem un tūristiem rūpnieciskās zvejas un licencētās makšķerēšanas, ūdenssporta un atpūtas organizācijas jautājumos, kas saistīti ar Alūksnes novada publisko ezeru (tajā skaitā- salu) un upju ūdenstilpju un krasta zonas izmantošanu. Kopš 2009.gada rudens arī Alūksnes novada publisko ezeru Sudala, Indzera, Vaidavas, Murata un Ilgāja ezeru un Pededzes upes posmā no Alūksnes upes ietekas uz leju līdz novada robežai apsaimniekošana.