Peldēties Alūksnes ezerā ir droši

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka šogad 31. maijā tika veikts Alūksnes ezera peldēšanas vietu atbilstības novērtējums, visas peldēšanas vietas atbilst likumdošanas prasībām.

Atbilstības novērtējumu veica septiņās peldēšanas vietās Alūksnes ezerā – “Melnumā”, “Kempingā”, “Šūpalās”, Ezermalas ielā, “Zirgu dzirdinātavā”, Vējiņā” un “Pilssalā”. Peldēšanās vietās tika pārbaudīta zarnu nūjiņu (Escherichia coli), zarnu enterokoku un zilaļģu esamība. Pārbaudē tika konstatēts, ka visās peldēšanas vietas  atbilst likumdošanas prasībām, ūdenī nav konstatēta naftas produktu smaka un piesārņojums ar peldošiem atkritumiem. Nav konstatēta zilaļģu klātbūtne vai fitoplanktona ziedēšana. Izvērtējot testēšanas rezultātus, tika secināts, ka vistīrākais ūdens ir peldēšanas vietā “Šūpalas”.