image
image image

Alūksnes ezeru apsaimniekotājs

Tiešraides kamera
Apmeklētājus turpmāk pieņems Pilssalā
image

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA" apmeklētājus turpmāk pieņems Pilssalā, Pilssalas ielā 10, Alūksnē darba dienās no 8.00. - 13.00. / 14.00. - 17.00.

 

Papildus informācijai par saistošiem jautājumiem +371 28301207

18.05.2018
Lasīt
IEPIRKUMS “MAKŠĶERĒŠANAS VIETU IZVEIDE ALŪKSNES EZERA PIEKRASTĒ”
image

Ar iepirkuma “MAKŠĶERĒŠANAS VIETU IZVEIDE ALŪKSNES EZERA PIEKRASTĒ” nolikumu un tehniskajiem noteikumiem var iepazīties zemāk esošajos pielikumos.

 

Tehniskā dokumentācija iepirkumam

ALJA nolikums

 

 

10.05.2018
Lasīt
VAKANCE
image

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” (reģistrācijas Nr. 90010446069)
Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301
Aicina pieteikties uz sētnieka darba vietu (0,75 slodze)Pamatpienākumos ietilptu kvalitatīva Pilssalas teritorijas uzkopšana t.sk. pludmales zona, laipas, piebraucamie un gājēju ceļi, zaļā zona, atkritumu savākšana, ziemas periodā sniega tīrīšana no gājēju ceļiem.

 


Pieteikuma vēstuli līdz 2018. gada 9. aprīlim, plkst.13.30 nosūtīt uz e-pastu alja@aluksne.lv , pa pastu vai iesniegt personīgi Alūksnes novada pašvaldībā Dārza ielā 11, 408.kab, Alūksnē Alūksnes novadā, LV-4301.

 


Kontaktpersona : Māris Lietuvietis +371 26141741

27.03.2018
Lasīt
VAKANCE
image

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”

(reģistrācijas Nr. 90010446069)
Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301
Aicina pieteikties darbā uz lietvedes amatu (1.0 slodze)


Prasības:


- Augstākā izglītība;
- Zināšanas lietvedībā, grāmatvedībā, dokumentu sagatavošanā;
- Augsta pienākumu un atbildības sajūta par veicamo darbu;
- Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
- Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
- Lietišķās etiķetes pārzināšana;
- Labas datorprasmes MS Office;
- Izpratne par arhīva dokumentācijas sagatavošanu;
- Teicamas latviešu valodas, labas angļu un krievu valodas zināšanas.

 

Pienākumi:


- Lietvedības dokumentu sagatavošana un dokumentu aprites organizēšana;
- Budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites finanšu darījumu kārtošana;
- Iepirkumu procedūras dokumentācijas sagatavošana;
- Veikt arhīva dokumentu sagatavošanu un nodošanu;
- Makšķerēšanas licenču izplatīšanas organizēšana un izsniegšana;
- Komunicēt un konsultēt klientus ar Aģentūras darbību saistītos jautājumos;
- Apmeklētāju pieņemšana, darbs ar kasi, POS terminālu;
- Biroja ikdienas darba organizēšana.

 

Pieredze darbā ar projektu dokumentācijas un atskaišu sagatavošanu tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV līdz 2018. gada 5. martam, plkst.16.00 sūtīt uz e-pastu alja@aluksne.lv , pa pastu vai iesniegt personīgi Alūksnes novada pašvaldībā Dārza ielā 11, 408.kab, Alūksnē Alūksnes novadā, LV-4301.

 


Kontaktinformācija : Māris Lietuvietis +371 26141741

23.02.2018
Lasīt
ŽIBULĒŠANAS FESTIVĀLS “ALŪKSNES ŽIBULIS ”
image

ŽIBULĒŠANAS FESTIVĀLA
“ALŪKSNES ŽIBULIS ”
NOLIKUMS

1. Festivāla mērķis


- Popularizēt zemledus makšķerēšanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt veiksmīgākos žibulētājus.


2. Festivāla rīkotāji


- Festivālu rīko Alūksnes novada makšķernieku biedrība “C.ALBULA”, atbildīgais – Jānis Skulte, tel. 29276883,
- Festivāla galvenais tiesnesis – Druvis Tomsons, tel. 29415118.
3. Festivāla norises vieta un laiks
Festivāls notiek Alūksnes ezerā 2018. gada 17.-18. februārī Ziemera pagasta teritorijā Lauku tūrisma un atpūtas centrā “Jaunsētas”


4. Festivāla dalībnieki


- Festivāla veiksmīgākie žibulētāji tiks noteikti individuālā konkurencē. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.
- Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un derīga makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā. Licences un makšķerēšanas kartes varēs iegādāties arī reģistrācijas vietā.

 

! Par drošību uz ūdenstilpes ledus atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.

 

5.Dalības maksa - ziedojums 15,00 EUR.


- Dalībniekam, kurš jaunāks par 16 gadiem, dalība festivālā bez maksas.


6.Uzvarētāja noteikšana


- Vērtēšanai tiek nodoti ne vairāk kā 5 asari, 3 līdakas, 3 zandarti.
- Vērtēts tiek zivju kopējais garums.
- Ja diviem vai vairāk dalībniekiem zivju kopējais garums ir vienāds, tad par uzvarētāju tiek noteikts garākā asara īpašnieks.
- Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
- Par makšķerēšanas noteikumu, Alūksnes ezera licencētās makšķerēšanas un šī nolikuma neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.


7.Festivāla noteikumi


- Festivāls notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus normatīvos aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
- Sacensību dalībniekiem atļauts izmantot tikai tādus mākslīgus žibuļus (vizuļus), kuru garums nav mazāks par 2 cm.
- Sacensības notiek visā Alūksnes ezera akvatorijā bez zonējuma, izņemot Alūksnes ezera “iekšezeru”*.
- Sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizliegts izmantot mehāniskos transporta līdzekļus.
- Sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizliegts pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru citu dzīvo ēsmu vai tās daļas.
- Sacensību laikā dalībnieki nedrīkst tuvoties viens otram tuvāk par 5 metriem.
- Vērtēts tiek 5 garāko asaru, 3 līdaku un 3 zandartu kopējais garums.
- Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.

*iekšezers - Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes pilsētas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu.

 

8.Žibulēšanas Dueļa noteikumi


Žibulēšanas Dueļa priekšsacīkstes norisinās 4 laukumos pa 10-15 dalībniekiem katrā. Makšķerēšana notiek līdz pirmajām 5 zivīm, bet ne ilgāk kā 15 minūtes. Ja netiek noķertas 5 zivis, tad uzvarētājs ir tas, kurš pirmais noķēris lielāko zivju skaitu. Pēc tam katra laukuma labākie dodas uz pusfināla laukumiem, kuros katrā divi dalībnieki cīnās līdz pirmajām 5 zivīm, bet ne ilgāk kā 15 minūtes. Ja netiek noķertas 5 zivis, tad uzvarētājs ir tas, kurš pirmais noķēris lielāko zivju skaitu. Pēc tam katra laukuma labākais dodas uz dueli kura uzvarētājs būs tas kurš pirmais noķers piecas zivis vai arī noteikto 15 minūšu laikā būs pirmais noķēris vislielāko zivju skaitu.
Pamatnoteikumi - katrs dalībnieks nedrīkst aizņemt vairāk kā vienu āliņģi, kurā makšķerē, nedrīkst atrasties tuvāk par 5 metriem no cita dalībnieka, nedrīkst ņemt līdzi makšķerēšanas kasti vai arī tā nedrīkst atrasties uz ledus makšķerēšanas sektorā. Urbim makšķerēšanas laikā jāatrodas ieurbtā stāvoklī.

 

Festivāla programma

 

Pirmā diena 2018.gada 17. februārī


7.00–8.00 Festivāla dalībnieku reģistrācija
8.00–8.15 Festivāla atklāšana
8.15–13.00 Festivāla norise
13.00–14.30
14.30–15.00 “Žibulēšanas Duelis”
Pusdienas, rezultātu apkopošana
15.00¬–15.30
Dienas uzvarētāju un “Žibulēšanas Dueļa” uzvarētāju apbalvošana

 

Otrā diena 2018.gada 18. februārī


6.30–7.00 Festivāla dalībnieku reģistrācija
7.15–13.00 Festivāla norise
13.00–14.00 Festivāla rezultātu apkopošana, pusdienas.
14.15 - Otrās dienas un festivāla uzvarētāju apbalvošana.

 

(Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina bezmaksas pusdienas un auto novietošanu. )
Ir iespējams pasūtīt naktsmītnes, sīkāka informācija pie organizatoriem tel.29276883 vai 28650600.
Atpūtas komplekss „Jaunsētas” tel. 28650600
Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

!!! NE ASAKAS !!!

30.01.2018
Lasīt
Alūksnes Pilssalā noslēgusies Multifunkcionālās servisa ēkas būvniecība
image

Alūksnes Pilssalā izbūvēta mūsdienīga, unikāla dizaina ēka, kura turpmāk kalpos pašvaldības aģentūras “ALJA” vajadzībām, bet daļa telpu tiks nodotas nomā uzņēmējiem.


Projekts ”Multifunkcionālās servisa ēkas izbūve Pilssalā” ir viens no apjomīgākajiem un arhitektoniski sarežģītākajiem Alūksnes novada pašvaldības īstenotajiem projektiem. Kopējā ēkas platība ir 247,3 m2, no kuriem 138,3 m2 izmantos pašvaldības aģentūras “ALJA” vajadzībām, bet 109 m2 nomas tiesību izsoles kārtībā pašvaldība nodos uzņēmējdarbības veikšanai.

 


Projektā izbūvētās ēkas izmaksas ir 583 388,35 EUR, lielu daļu no projekta kopējām izmaksām sastāda arī teritorijas labiekārtojums. Kopumā par 263 603,51 EUR teritorijā izveidota daudzlīmeņu sēdzona (49 533,76 EUR), dzelzsbetona terase pie ēkas (28 196,54 EUR), koka dēļu platforma ap ēku (29 605,47 EUR), koka laipas pagarinājums ezerā (17 666,70 EUR), kā arī centrālā koka platforma uz pontoniem (34 486,12 EUR). Kopējās būvdarbu izmaksas ir 846 991,86 EUR.

 


Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Alūksnes novada pašvaldībai piešķirts specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 


Ēkas atklāšanas pasākums plānots pavasarī, kad būs noslēgušies gan šī projekta ietvaros veicamie apkārtnes labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi, gan arī darbi, kas tiek veikti projekta “Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve” ietvaros.

 


Ēkas projektēšanu veica SIA “Nams”, būvniecību - SIA “Latvijas energoceltnieks”, būvuzraudzību – SIA “Būvuzraugi LV”, arheoloģisko uzraudzību - SIA “Archeo”.

 

FOTO: Druvis Mucenieks
Sagatavoja: Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists


 

Vairāk foto - http://www.aluksniesiem.lv/foto-un-video/foto-multifunkcionalas-servisa-ekas-buvnieciba-pabeigta-123352


21.12.2017
Lasīt
Izklaide un viesu nami
image Jaunsētas

Lauku tūrisma un atpūtas centrs "Jaunsētas"

 • viesu māja
 • restorāns
 • kempings
 • pirtis
 • laivu īre
www.jaunsetas.lv
image Lāzberģa muiža

Jaunalūksnes pagasta "Muižnieki" 

 • viesu nams
 • pirts
 • laivu īre

Tālrunis-29166262

image Ezermalas 44

Kempings " Ezermalas44"

Ezermalas iela 44 Alūksne

 • vasaras māja
 • piknika vietas
 • laivu īre
 • izbraucieni ar jahtu
www.ezermalas44.lv
image Pilssala

Pilssala

 • Makšķerēšana
 • Laivu noma
 • Izbraucieni ar plostu
 • Futbols
 • Volejbols
 • Basketbols
 • Estrāde
 • Spēļu laukums
 • Bezmaksas internets