image
image image

Alūksnes ezeru apsaimniekotājs

Tiešraides kamera
Alūksnes Žibulis 2017
image

ŽIBULĒŠANAS FESTIVĀLS
“ALŪKSNES ŽIBULIS 2017”
NOLIKUMS

1. Festivāla mērķis
- Popularizēt zemledus makšķerēšanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt veiksmīgākos žibulētājus.
2. Festivāla rīkotāji
- Festivālu rīko Alūksnes novada makšķernieku biedrība “C.ALBULA”
Atbildīgais – Jānis Skulte, tel. 29276883,
- Festivāla galvenais tiesnesis - Andris Jerums, tel. 6389199
3. Festivāla norises vieta un laiks
- Festivāls notiek Alūksnes ezerā 2017. gada 28. janvārī.
Reģistrācija Ziemeru pagasta "Jaunsētsās" 28. janvārī no 6.30 līdz 8.00.
- Festivāla sākums 28. janvārī. plkst. 8.15.
4. Festivāla dalībnieki
- Festivāla veiksmīgākie žibulētāji tiks noteikti individuālā konkurencē. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.
- Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un derīga makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā. Licences un makšķerēšanas kartes varēs iegādāties reģistrācijas vietā.

! Par drošību uz ūdenstilpes ledus atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.

5.Dalības maksa - Eur 5,00.
- Dalībniekam kuš jaunāks par 16 gadiem, dalība festivālā bez maksas.
6.Uzvarētāja noteikšana
- Uz vērtēšanu tiek nodotas ne vairāk kā piecas plēsīgās (līdakas, asari, zandarti) zivis.
- Vērtēts tiek zivju kopējais garums, attiecīgi asaru garumu reizinot ar koeficientu 1,5.
- Ja diviem vai vairāk dalībniekiem zivju kopējais garums ir vienāds, tad par uzvarētāju tiek noteikts garākā asara īpašnieks.
- Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
- Par makšķerēšanas noteikumu, Alūksnes ezera licencētās makšķerēšanas un šī nolikuma neievērošanu — diskvalifikācija.
7.Festivāla noteikumi
- Festivāls notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
- Sacensību dalībniekiem atļauts izmantot tikai tādus mākslīgus žibuļus (vizuļus), kuru garums nav mazāks par 2 cm.
- Sacensības notiek visā Alūksnes ezera akvatorijā bez zonējuma, izņemot Alūksnes ezera “iekšezeru”*.
- Sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizliegts izmantot mehāniskos transporta līdzekļus.
- Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu vai to daļas aizliegts.
- Sacensību laikā dalībnieks nedrīkst tuvoties viens otram tuvāk par 5 metriem.
- Vērtēts tiek 5 lielāko plēsīgo zivju kopējais garums, ierēķinot koeficientu.
- Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.

*iekšezers - Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes pilsētas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu.

Festivāla programma
2017.gada 28. janvārī
6.30 – 8.00 Festivāla dalībnieku reģistrācija
8.00 – 8.15 Festivāla atklāšana
8.15 – 13.00 Festivāla norise
13.00 – 13.30 Festivāla rezultātu apkopošana, pusdienas.
13.45 – 14.15 Apbalvošana

(Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina - bezmaksas pusdienas, auto novietošanu. )
Ir iespējams pasūtīt naktsmītnes, sīkāka informācija pie organizatoriem tel.29276883 vai 28650600.
Atpūtas komplekss „Jaunsētas” tālr. 28650600
Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

!!! NE ASAKAS !!!

C.ALBULA valdes priekšsēdētājs Jānis Skulte

16.01.2017
Lasīt
Ar 2017.gada 1.janvāri Indzera ezerā būs liegta rūpnieciskā zveja
image

Alūksnes novada pašvaldība 2016.gada aprīlī vērsās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" ar lūgumu veikt izmaiņas Ministru kabineta noteikumos liedzot Indzera ezerā rūpniecisko zveju.

 

Pašvaldības aģentūra "ALJA" izvērtēja nozvejas apjomu Indzera ezerā no 2010.-2015.gadam, kur vidējā nozveja sastādīja 306,4 kg/gadā jeb 2,36kg/ha, savukārt Indzera ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi (Latvijas zivsaimniecības pētniecības institūts, 2002) nosaka, ka ezera ikgadējā potenciālā galveno "rūpniecisko" zivju sugu kopējā nozveja, ieskaitot rūpniecisko zveju, makšķerēšanu, kā arī citas iespējamās nereģistrētās nozvejas, varētu būt ap 40 kg/ha, kas pie ezera laukuma 130 ha ir ap 5000 kg/gadā. Pieņemot, ka bez rūpnieciskās zvejas makšķernieki noķer tikpat daudz cik rūpnieciskās zvejas veicēji, kā arī prognozējot iespējamās nereģistrētās nozvejas uz doto brīdi nozveja varētu sastādīt ap 5kg/ha, kas būtu ap 650 kg/gadā. Ņemot vērā šos apstākļus ir pamats domāt, ka ezera zivju resurss uzskatāms par noplicinātu un lūgtās izmaiņas par rūpnieciskās zvejas limita ierobežojumiem ņemtas vērā.

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī

16.11.2016
Lasīt
Papildinās Alūksnes ezera zivju krājumus ar varavīksnes forelēm
image

Pašvaldības aģentūra "ALJA" 2017.gadā plāno introducēt Alūksnes ezerā varavīksnes foreles ar mērķi piesaistīt makšķerniekus, makšķerniekus ar ģimenēm un atpūtniekus, kuri  tikai plāno uzsākt makšķernieku gaitas un izmantot iespēju Latvijas ūdeņos brīvā dabā ķert varavīksnes foreles. Varavīksnes foreļu ķeršana paredzēta ar atsevišķām vienas dienas licencēm, kuras dos iespēju lomā paturēt limitētu šo zivju skaitu.

 

Paredzēts, ka jau pirmajā reizē tiks ielaista zivis ar svaru no 500 - 600 gr, tātad zivis uzreiz pēc ielaišanas varēs nonākt makšķernieku lomos!

 

Lai mums visiem izdodas!

25.10.2016
Lasīt
Papildināti zivju resursi Alūksnes, Indzera un Sudala ezeros.
image

11. oktobrī notika Zivju fonda atbalstīto un pašvaldības līdzfinansēto zivju resursu projektu realizācija Alūksnes, Indzera un Sudala ezeros, kur tika papildināti zivju resursi ar vienvasaras zandartu mazuļiem. Alūksnes ezerā bija paredzēts ielaist 39'669 gb, savukārt Indzerī 13'000 gb un Sudala ezerā 14'000 gb. Pie zandartu ielaišanas Alūksnes ezerā tika konstatēts, ka transportēšanas laikā no Igaunijas, Jōgevas ~20% zandartu mazuļu ir gājuši bojā, Indzera ezeram paredzētajā konteinerā bojā bija gājuši ~10-15% un no Sudala ezeram paredzētajiem zandartiem bija ~5% bojā gājušo. 14.oktobrī Igaunijas zivjaudzētava Kalatalu Harjanurmes piegādāja trūkstošo bojā gājušo zandartu mazuļu apjomu. Kopējā projektu realizācijas summa 12100,82 eiro, tajā skaitā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 2100,82 eiro.

18.10.2016
Lasīt
Pilssalā tiek būvēta jauna Multifunkcionāla servisa ēka
image

Alūksnē, Pilssalā, top jauna multifunkcionāla servisa ēka


Jaunajā Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansējuma plānošanas periodā Alūksnes novada pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam. Viens no objektiem, kurā pašvaldība plāno novirzīt pieejamo finansējumu, ir multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā.

 

Jaunā servisa ēka aizstās pašreizējo, sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī esošo, pašvaldības aģentūras "ALJA" ēku un kalpos pašvaldības aģentūras vajadzībām - tajā atradīsies biroja un tehniskās telpas un daļa telpu tiks piedāvātas nomā uzņēmējiem.

 

Servisa ēkas būvniecība pašvaldībai būs iespējama ar specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām".

 

Alūksnes novada domes deputāti apstiprināja projekta "Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā" kopējās izmaksas - 854 158 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums būs 227 082 eiro un pašvaldības līdzfinansējums - 627 076 eiro.

 

Dome apstiprinājusi arī ar projektu nesaistāmās pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas 10 513 eiro apmērā, kas nepieciešamas vājstrāvu tīklu izbūvei.

 

Finansējums, kas ir pieejams uzņēmējdarbības atbalstam, jaunajā ES fondu plānošanas periodā tiek piešķirts ar zināmiem nosacījumiem, kas paredz projekta īstenošanas rezultātā sasniegt noteiktus rādītājus. Tas nozīmē, ka projektā ieguldāmajiem ES un pašvaldības līdzekļiem pretim jābūt arī uzņēmēju investīcijām, kas konkrētajā gadījumā būtu 152 000 eiro, kā arī divām jaunradītām darba vietām, sasniedzot šos rādītājus ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc projekta īstenošanas. Līdz ar to apmēram puse servisa ēkas telpu tiks nodota nomā uzņēmējiem.

 

Pašvaldība šī projekta laikā sagatavos infrastruktūru, ko tālāk varēs izmantot uzņēmēji savas darbības nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai, līdz ar to paplašinot gan pilsētas iedzīvotājiem, gan arī tūristiem piedāvājamo pakalpojumu apjomu.

 

Ēka būs ne tikai funkcionāla, bet interesanta arī arhitektoniski. Tās jumta daļa tiks izbūvēta tā, lai tā ir izmantojama arī kā promenāde atpūtai vai ezerā notiekošo pasākumu vērošanai.

 

Līdztekus servisa ēkas būvniecībai tiks veikta arī teritorijas labiekārtošana, kas paredz arī divu laipu izbūvi - viena būs paredzēta peldēšanai pludmales zonā, otra - laivu piestātnei.

 

Kamēr norit būvniecības darbi PA "ALJA" atradīsies Dārza ielā 11, Alūksnē, 4.stāva 408.kabinetā

05.10.2016
Lasīt
Brīdinam par pastiprinātu aļģu ziedēšanu
image

Līdz ar Alūksnes ezera ūdens temperatūras paaugstināšanos, veidojušies labvēlīgi apstākļi pastiprinātai aļģu “ziedēšanai”, kura uzskatāmi jau tika novērota 22.jūlijā Alūksnes ezera “iekšezerā” un peldēšanās vietā Melnums. Alūksnes ezera apsaimniekotājs pašvaldības aģentūra “ALJA” tam pievērsa pastiprinātu uzmanību un 24.jūlijā lūdza uzņēmēja Askolda Zelmeņa palīdzību noteikt aļģu izplatību un apjomus no gaisa ar lidmašīnu, ko tas arī neliedza. Novērojot Alūksnes ezeru no augšas tika konstatēts, ka liela daļa no aļģēm, kuras savairojušās ezerā ar lēno vēja plūsmu no A, ZA pieskalotas R, DR krastam, respektīvi krasta joslā no “vecā kempinga” līdz Nacionālo bruņoto spēku krasta joslai, ieskaitot “iekšezeru”. Līdz ar to aģentūra “ALJA” brīdina, ka peldēšanās šajā krasta joslā nav ieteicama. Uz doto brīdi viskritiskākā situācija ir Melnuma peldēšanās vietā, kur pieskaloto aļģu apjoms ir izraisījis to atmiršanu, pūšanu un iezīmējas skaidri redzama zilaļģu klātbūtne. Alūksnes ezera “iekšezers” ir klāts ar ieskalotajām aļģēm visā akvatorijā, līdz ar to arī šeit peldēšanās vietās Tempļa kalna pakājē, peldēšanās vietā Vējiņi un Pilssalā ir jāizvērtē atpūta pie ūdens, jo noritot aļģu pūšanas procesiem jūtama specifiska smaka. Uz doto brīdi vizuāli vistīrākā peldēšanās vieta ir Šūpalas. Šodien 25.jūlijā laboratorija “Vitalitas” ievāc kontrolparaugus peldūdeņu kvalitātes noteikšanai, kur rezultāti būs zināmi tuvākajās dienās. Papildus veicot lidojumu tika apsekots Indzera un Pullāna ezers un novērots, ka tur aļģu ziedēšana nenotiek. Aģentūra “ALJA” vēlas pateikties Askoldam Zelmenim, ka deva iespēju operatīvi novērtēt Alūksnes pilsētas tuvumā esošo ezeru stāvokli ar aviācijas palīdzību un cer uz turpmāko sadarbību.

25.07.2016
Lasīt
Izklaide un viesu nami
image Jaunsētas

Lauku tūrisma un atpūtas centrs "Jaunsētas"

 • viesu māja
 • restorāns
 • kempings
 • pirtis
 • laivu īre
www.jaunsetas.lv
image Lāzberģa muiža

Jaunalūksnes pagasta "Muižnieki" 

 • viesu nams
 • pirts
 • laivu īre

Tālrunis-29166262

image Ezermalas 44

Kempings " Ezermalas44"

Ezermalas iela 44 Alūksne

 • vasaras māja
 • piknika vietas
 • laivu īre
 • izbraucieni ar jahtu
www.ezermalas44.lv
image Pilssala

Pilssala

 • Makšķerēšana
 • Laivu noma
 • Izbraucieni ar plostu
 • Futbols
 • Volejbols
 • Basketbols
 • Estrāde
 • Spēļu laukums
 • Bezmaksas internets