image
image image

Alūksnes ezeru apsaimniekotājs

Tiešraides kamera
Ar 2017.gada 1.janvāri Indzera ezerā būs liegta rūpnieciskā zveja
image

Alūksnes novada pašvaldība 2016.gada aprīlī vērsās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" ar lūgumu veikt izmaiņas Ministru kabineta noteikumos liedzot Indzera ezerā rūpniecisko zveju.

 

Pašvaldības aģentūra "ALJA" izvērtēja nozvejas apjomu Indzera ezerā no 2010.-2015.gadam, kur vidējā nozveja sastādīja 306,4 kg/gadā jeb 2,36kg/ha, savukārt Indzera ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi (Latvijas zivsaimniecības pētniecības institūts, 2002) nosaka, ka ezera ikgadējā potenciālā galveno "rūpniecisko" zivju sugu kopējā nozveja, ieskaitot rūpniecisko zveju, makšķerēšanu, kā arī citas iespējamās nereģistrētās nozvejas, varētu būt ap 40 kg/ha, kas pie ezera laukuma 130 ha ir ap 5000 kg/gadā. Pieņemot, ka bez rūpnieciskās zvejas makšķernieki noķer tikpat daudz cik rūpnieciskās zvejas veicēji, kā arī prognozējot iespējamās nereģistrētās nozvejas uz doto brīdi nozveja varētu sastādīt ap 5kg/ha, kas būtu ap 650 kg/gadā. Ņemot vērā šos apstākļus ir pamats domāt, ka ezera zivju resurss uzskatāms par noplicinātu un lūgtās izmaiņas par rūpnieciskās zvejas limita ierobežojumiem ņemtas vērā.

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī

16.11.2016
Lasīt
Papildinās Alūksnes ezera zivju krājumus ar varavīksnes forelēm
image

Pašvaldības aģentūra "ALJA" 2017.gadā plāno introducēt Alūksnes ezerā varavīksnes foreles ar mērķi piesaistīt makšķerniekus, makšķerniekus ar ģimenēm un atpūtniekus, kuri  tikai plāno uzsākt makšķernieku gaitas un izmantot iespēju Latvijas ūdeņos brīvā dabā ķert varavīksnes foreles. Varavīksnes foreļu ķeršana paredzēta ar atsevišķām vienas dienas licencēm, kuras dos iespēju lomā paturēt limitētu šo zivju skaitu.

 

Paredzēts, ka jau pirmajā reizē tiks ielaista zivis ar svaru no 500 - 600 gr, tātad zivis uzreiz pēc ielaišanas varēs nonākt makšķernieku lomos!

 

Lai mums visiem izdodas!

25.10.2016
Lasīt
Papildināti zivju resursi Alūksnes, Indzera un Sudala ezeros.
image

11. oktobrī notika Zivju fonda atbalstīto un pašvaldības līdzfinansēto zivju resursu projektu realizācija Alūksnes, Indzera un Sudala ezeros, kur tika papildināti zivju resursi ar vienvasaras zandartu mazuļiem. Alūksnes ezerā bija paredzēts ielaist 39'669 gb, savukārt Indzerī 13'000 gb un Sudala ezerā 14'000 gb. Pie zandartu ielaišanas Alūksnes ezerā tika konstatēts, ka transportēšanas laikā no Igaunijas, Jōgevas ~20% zandartu mazuļu ir gājuši bojā, Indzera ezeram paredzētajā konteinerā bojā bija gājuši ~10-15% un no Sudala ezeram paredzētajiem zandartiem bija ~5% bojā gājušo. 14.oktobrī Igaunijas zivjaudzētava Kalatalu Harjanurmes piegādāja trūkstošo bojā gājušo zandartu mazuļu apjomu. Kopējā projektu realizācijas summa 12100,82 eiro, tajā skaitā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 2100,82 eiro.

18.10.2016
Lasīt
Pilssalā tiek būvēta jauna Multifunkcionāla servisa ēka
image

Alūksnē, Pilssalā, top jauna multifunkcionāla servisa ēka


Jaunajā Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansējuma plānošanas periodā Alūksnes novada pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam. Viens no objektiem, kurā pašvaldība plāno novirzīt pieejamo finansējumu, ir multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā.

 

Jaunā servisa ēka aizstās pašreizējo, sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī esošo, pašvaldības aģentūras "ALJA" ēku un kalpos pašvaldības aģentūras vajadzībām - tajā atradīsies biroja un tehniskās telpas un daļa telpu tiks piedāvātas nomā uzņēmējiem.

 

Servisa ēkas būvniecība pašvaldībai būs iespējama ar specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām".

 

Alūksnes novada domes deputāti apstiprināja projekta "Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā" kopējās izmaksas - 854 158 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums būs 227 082 eiro un pašvaldības līdzfinansējums - 627 076 eiro.

 

Dome apstiprinājusi arī ar projektu nesaistāmās pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas 10 513 eiro apmērā, kas nepieciešamas vājstrāvu tīklu izbūvei.

 

Finansējums, kas ir pieejams uzņēmējdarbības atbalstam, jaunajā ES fondu plānošanas periodā tiek piešķirts ar zināmiem nosacījumiem, kas paredz projekta īstenošanas rezultātā sasniegt noteiktus rādītājus. Tas nozīmē, ka projektā ieguldāmajiem ES un pašvaldības līdzekļiem pretim jābūt arī uzņēmēju investīcijām, kas konkrētajā gadījumā būtu 152 000 eiro, kā arī divām jaunradītām darba vietām, sasniedzot šos rādītājus ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc projekta īstenošanas. Līdz ar to apmēram puse servisa ēkas telpu tiks nodota nomā uzņēmējiem.

 

Pašvaldība šī projekta laikā sagatavos infrastruktūru, ko tālāk varēs izmantot uzņēmēji savas darbības nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai, līdz ar to paplašinot gan pilsētas iedzīvotājiem, gan arī tūristiem piedāvājamo pakalpojumu apjomu.

 

Ēka būs ne tikai funkcionāla, bet interesanta arī arhitektoniski. Tās jumta daļa tiks izbūvēta tā, lai tā ir izmantojama arī kā promenāde atpūtai vai ezerā notiekošo pasākumu vērošanai.

 

Līdztekus servisa ēkas būvniecībai tiks veikta arī teritorijas labiekārtošana, kas paredz arī divu laipu izbūvi - viena būs paredzēta peldēšanai pludmales zonā, otra - laivu piestātnei.

 

Kamēr norit būvniecības darbi PA "ALJA" atradīsies Dārza ielā 11, Alūksnē, 4.stāva 408.kabinetā

05.10.2016
Lasīt
Brīdinam par pastiprinātu aļģu ziedēšanu
image

Līdz ar Alūksnes ezera ūdens temperatūras paaugstināšanos, veidojušies labvēlīgi apstākļi pastiprinātai aļģu “ziedēšanai”, kura uzskatāmi jau tika novērota 22.jūlijā Alūksnes ezera “iekšezerā” un peldēšanās vietā Melnums. Alūksnes ezera apsaimniekotājs pašvaldības aģentūra “ALJA” tam pievērsa pastiprinātu uzmanību un 24.jūlijā lūdza uzņēmēja Askolda Zelmeņa palīdzību noteikt aļģu izplatību un apjomus no gaisa ar lidmašīnu, ko tas arī neliedza. Novērojot Alūksnes ezeru no augšas tika konstatēts, ka liela daļa no aļģēm, kuras savairojušās ezerā ar lēno vēja plūsmu no A, ZA pieskalotas R, DR krastam, respektīvi krasta joslā no “vecā kempinga” līdz Nacionālo bruņoto spēku krasta joslai, ieskaitot “iekšezeru”. Līdz ar to aģentūra “ALJA” brīdina, ka peldēšanās šajā krasta joslā nav ieteicama. Uz doto brīdi viskritiskākā situācija ir Melnuma peldēšanās vietā, kur pieskaloto aļģu apjoms ir izraisījis to atmiršanu, pūšanu un iezīmējas skaidri redzama zilaļģu klātbūtne. Alūksnes ezera “iekšezers” ir klāts ar ieskalotajām aļģēm visā akvatorijā, līdz ar to arī šeit peldēšanās vietās Tempļa kalna pakājē, peldēšanās vietā Vējiņi un Pilssalā ir jāizvērtē atpūta pie ūdens, jo noritot aļģu pūšanas procesiem jūtama specifiska smaka. Uz doto brīdi vizuāli vistīrākā peldēšanās vieta ir Šūpalas. Šodien 25.jūlijā laboratorija “Vitalitas” ievāc kontrolparaugus peldūdeņu kvalitātes noteikšanai, kur rezultāti būs zināmi tuvākajās dienās. Papildus veicot lidojumu tika apsekots Indzera un Pullāna ezers un novērots, ka tur aļģu ziedēšana nenotiek. Aģentūra “ALJA” vēlas pateikties Askoldam Zelmenim, ka deva iespēju operatīvi novērtēt Alūksnes pilsētas tuvumā esošo ezeru stāvokli ar aviācijas palīdzību un cer uz turpmāko sadarbību.

25.07.2016
Lasīt
LČ spiningošanā no laivas II posms Alūksnē 18.-19.jūnijs
image

LR 2016. gada čempionāts spiningošanā no laivas


Nolikums


Sacensību mērķis.


Makšķerēšanas sporta popularizācija. Pieredzes apmaiņa. 2016. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana spiningošanā no laivas.


Laiks un vieta.


Sacensības notiek 2016. gadā trīs posmos. Katrā no posmiem ir divas sacensību kārtas. Vienā dienā ir viena kārta, kurā makšķerēšanas ilgums ir vismaz sešas stundas. Organizatori var mainīt sacensību starta un finiša laikus, ja rodas sacensībām nelabvēlīgi laika apstākļi.
1.posms – 14.- 15.05.2016. Burtnieka ezers, atbildīgais organizators Biedrība „Sporta makšķerēšanai”
2. posms – 18.06.- 19.06.2016. Alūksnes ezers, atbildīgais organizators „E-boat.lv”
3. posms – 30.- 31.07.2016. Daugava, Koknese, atbildīgais organizators SIA „Salmo”
1.diena. Pulcēšanās sacensību vietā līdz plkst. 11.00; 11.30 - 12.00 - tiesnešu izloze; 12.00 tiesnešu sapulce; 1.kārta 13.00 - 19.00; 20.00 kārtas rezultātu paziņošana.
2.diena. Pulcēšanās sacensību vietā līdz plkst. 05.30; 2.kārta 6.00 - 12.00; 13.00 - posma rezultātu paziņošana, 13.30- apbalvošana.


Čempionāta organizators – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija. Galvenais tiesnesis – Jānis Stikuts, mob. tel. 29517507


Sacensību dalībnieki.


Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā, un atsevišķas ekipāžas. Čempionātā piedalīties drīkst tikai komandas vai ekipāžas, kuras pārstāv kādu no LMSF sastāvā esošiem biedriem.
Katrai ekipāžai līdzi jābūt 1 tiesnesim.Ekipāža ir atbildīga par tiesneša apmācību! Dalībnieki startē savās laivās un paši ir atbildīgi par laivām. Laivu celtspējai un izmēriem (laivas garums ne mazāks par 3,60m) jābūt tādiem, lai vienlaicīgi ar ekipāžu (1 vai 2 dalībnieki) tajās vieta būtu arī tiesnesim.
Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei. Dalībniekiem un tiesnešiem jābūt glābšanas vestei. Ekipāžas un komandas var startēt arī nepilnā sastāvā. Komandām ieteicams izvēlēties vienveidīgus formas tērpus. Kuģošana notiek atbilstoši noteikumiem attiecīgajā ūdenstilpē un laivas vadītājam jābūt vadītāja tiesībām. Katrā laivā jābūt aprīkojumam atbilstoši kuģošanas noteikumiem, mērlineālam pēc vienota parauga, lomu uzskaites tabulai (nodrošina organizētāji) un palīgierīcēm zivs saudzīgai atbrīvošanai no āķa.
Komandu un atsevišķo ekipāžu sastāvi, tai skaitā viens rezervists katrai ekipāžai, kura piedalās vairākos posmos, jāpiesaka pirms pirmā posma (visu trīs posmu laikā atļauts ar rezervistu aizvietot tikai vienu no ekipāžas dalībniekiem, ekipāža drīkst startēt arī, ja viens dalībnieks nav ieradies). Komandu skaits nav ierobežots. Sacensības skaitās par notikušām un tiek vērtētas čempionāta kopvērtējumā, ja posmā piedalās vismaz 50% no komandu skaita, kuras uzsākušas čempionātu.
Dalības maksa komandai par līdzdalību visos posmos ir 210 EUR, atsevišķām ekipāžām – 120 EUR. Komandām, piesakoties, jāiemaksā dalības maks vismaz 90 EUR apjomā, tajā skaitā 30 EUR ir vienreizēja ikgadējā biedra nauda LMSF, 60 EUR ir dalības maksa par komandas startu vienā posmā. Atsevišķām ekipāžām dalības nauda ir 30 EUR par vienu posmu un papildus 30 EUR kā vienreizēja ikgadējā pieteicēja biedra nauda LMSF. Biedra nauda par komandas vai ekipāžas startu čempionātā jāmaksā tikai vienu reizi gadā.
Maksājumus var veikt bankas kontā. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka. Komandām, kuras pārstāv juridiskas personas, kuras vēl nav LMSF biedri, pieteikumam, jāpievieno iesniegums par uzņemšanu LMSF sastāvā. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 01.05.2016. pa telefonu: 29217376, vai e-pasta adresi harijs.raciborskis@gmail.com , saskaņojot dalības maksas apmaksu. Vārdiskie pieteikumi, tai skaitā informācija par izmaiņām ekipāžu sastāvā un informācija par atbildīgo komandas kapteini un tā kontakti jānosūta LMSF pa e-pastu vai jāiesniedz tiesnešu kolēģijai ne vēlāk kā 2 dienas pirms attiecīgā posma sākuma. Dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties atsevišķos posmos, jāpiesakās un dalības nauda jāiemaksā ne vēlāk kā 7 dienas pirms posma sākuma.


Sacensību noteikumi.


Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts. Velcēšana nav atļauta. Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem. Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.
Vērtēti tiek punkti (P), atbilstoši ekipāžas divdesmit lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai. Mērītas un reģistrētas tiek visas izvilktās zivis, vērtētas tikai tās, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Pēc reģistrācijas zivis tiek atlaistas, paturēt katrs dalībnieks drīkst tikai lomu, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem. Pie tam, dalībniekam, kurš paturējis maksimāli atļauto lomu, attiecīgās nākošās noķertās zivis netiek vērtētas.
Tiesnešiem mobīlo telefonu lietošana sacensību laikā aizliegta. Tiesnesis nedrīkst sniegt dalībniekiem palīdzību, saistītu ar zivju ķeršanu. Katras komandas kapteinis ir atbildīgs par komandas un tās tiesnešu kvalifikāciju un tiesnešu piedalīšanos tiesnešu sapulcēs.
Sacensību ilgums katrā kārtā – vismaz 6 stundas. Sākuma laiku un ilgumu atbildīgais organizators var mainīt, taču, ja tas par 1 stundu vai vairāk atšķiras no nolikumā minētā, dalībniekiem par to jāpaziņo vismaz 3 dienas pirms starta. Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums. Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts.
Dalībnieku (laivas ekipāžu), kurš pārkāpis sacensību noteikumus, pēc laivas tiesneša vai cita dalībnieka ierosinājuma organizātoru komisija 3 LMSF valdes locekļu sastāvā var sodīt ar brīdinājumu (dzelteno kartīti), kura ir spēkā divus gadus vai diskvalifikāciju atbilstoši oficiālajiem FIPSed noteikumiem. Pēc otras dzeltenās kartītes ekipāža automātiski attiecīgajās sacensībās tiek diskvalificēta un tās rezultāti anulēti.
Protesti kopā ar drošības naudu 30 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 30 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.


Uzvarētāju noteikšana.


Katrā posmā un trīs posmu kopsummā tiek noteikti individuālie uzvarētāji laivu ekipāžām. Uzvarētāja komanda tiek noteikta tikai trīs posmu kopvērtējumā. Kopvērtējumā vietas tiek noteiktas summējot katrā kārtā iegūtās laivu ekipāžas vietas. Augstāko vietu iegūst ekipāža vai komanda ar mazāko visās kārtās iegūto vietu summu. Gadījumā, ja ekipāža kādā kārtā nav piedalījusies, tā saņem punktus, kuri atbilst pēdējai vietai +1 punkts. Vienādas vietu summas gadījumā priekšroka ir ekipāžai (komandai) ar lielāko kopīgo punktu summu.


Apbalvošana.


Komandas un ekipāžas, kas izcīnījušas pirmo vietu čempionāta kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar ceļojošiem kausiem un čempionu medaļām, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar attiecīgiem kausiem un medaļām. Individuālajā vērtējumā laivu ekipāžas, kuras katrā posmā, kā arī kopvērtējumā izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar organizētāju piemiņas balvām. Sacensību rezultāti kalpos arī, lai noteiktu kandidātus Latvijas izlases komandai.
PIEZĪME. Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, naktsmītni vai pārnakšņošanu uz vietas. Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.

06.06.2016
Lasīt
Izklaide un viesu nami
image Jaunsētas

Lauku tūrisma un atpūtas centrs "Jaunsētas"

 • viesu māja
 • restorāns
 • kempings
 • pirtis
 • laivu īre
www.jaunsetas.lv
image Lāzberģa muiža

Jaunalūksnes pagasta "Muižnieki" 

 • viesu nams
 • pirts
 • laivu īre

Tālrunis-29166262

image Ezermalas 44

Kempings " Ezermalas44"

Ezermalas iela 44 Alūksne

 • vasaras māja
 • piknika vietas
 • laivu īre
 • izbraucieni ar jahtu
www.ezermalas44.lv
image Pilssala

Pilssala

 • Makšķerēšana
 • Laivu noma
 • Izbraucieni ar plostu
 • Futbols
 • Volejbols
 • Basketbols
 • Estrāde
 • Spēļu laukums
 • Bezmaksas internets