Jaunumi

Papildināti zivju resursi Alūksnes novada ezeros
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA",  veiksmīgi īstenojot Valsts Zivju fonda projektus, veikusi zivju resursu pavairošanu  Alūksnes novada ūdenstilpēs.  Zivju mazuļu ielaišanas mērķi ir kompensēt cilvēka darbības rezultātā zivju resursiem nodarītos zaudējumus, papildināt vērtīgo zivju resursus, kurus intesīvi izmanto makšķerēšanai, kā arī  nodrošināt zivju populāciju bioloģisko daudzveidību un ilgtspējību.  11.06.2018. tika ielaisti:30500 līdaku mazuļu Alūksnes ezerā, 14000 līdaku mazuļu Sudala ezerā, 13000 līdaku mazuļu Indzera ezerā un 2400 līdaku mazuļu Vaidavas ezerā. Līdaku mazuļu papildināšana labvēlīgi ietekmēs ezera zivju krājumu kvalitāti un palielinās zivsaimnieciskās izmantošanas potenciālu novada ezeros.     
12.06.2018
Lasīt
VAKANCE
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA” izsludinapretendentu pieteikšanos uz inspektora amatu(darba vieta – Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads) Ja jums ir:• vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;• profesionālā pieredze administratīvajā lietvedībā;• prasme strādāt ar MS Word, Excel, PowerPoint lietotāja līmenī;• teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas prasmes;• teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbus patstāvīgi;• labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja strādāt komandā;• „A un B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;• mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība;• pieredze saimniecisko darbu organizācijā;     Priekšrocības:  • pieredze informācijas tehnoloģiju jomā;• mednieku apliecība un ieroču nēsāšanas atļauja.Uzticēsim jums:• veikt regulāru ūdenstilpju apsekošanu novada teritorijā, kontrolēt makšķerēšanas, zvejas procesu norisi un termiņus, kontrolēt vides aizsardzības prasību ievērošanu;• sniegt atzinumus, risku izvērtējumu un priekšlikumus aģentūras darbības virzienam, iekšējiem tiesību aktiem vai procesiem, izmaiņām par situāciju novada teritorijā, kas saistās ar ūdenstilpju apsaimniekošanu un ir saskaņā ar ALJA interesēm;• konsultēt sabiedrību par spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanu, iekšējo tiesību aktu ievērošanu un piemērošanu, kā arī citiem saistītiem jautājumiem;• sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un iesniegt atskaites par normatīvo aktu pārkāpumiem;• uz atsevišķa pilnvarojuma pamata pārstāvēt ALJA intereses tiesās, tiesību aizsardzības iestādēs, valsts (pašvaldību) institūcijās, sabiedriskajās organizācijās un nepieciešamības gadījumā sagatavot nepieciešamos procesuālos dokumentus;• veikt, organizēt aģentūras ikdienas saimnieciskos darbus.   Piedāvājam jums:  • patstāvīgu, atbildīgu un dinamisku darbu;• iespējas profesionāli augt un attīstīties;• zinošu un atsaucīgu kolēģu kolektīvu;• stabilitāti un sociālās garantijas.     Pieteikumu un CV līdz 2018. gada 29.jūnija plkst. 16.00 ar norādi „Inspektora vakancei PA “ALJA”” var nosūtīt pa e-pastu alja@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi pašvaldības aģentūrā „ALJA” – Pilssalas ielā 10, Alūksnē, LV 4301.Informācija pa tālruni 26141741.Ar pretendentiem, kuri būs izvirzīti nākamajai atlases kārtai, sazināsimies vienas nedēļas laikā pēc sludinājumā norādītā pieteikšanās termiņa beigām.
31.05.2018
Lasīt
Peldēties Alūksnes ezerā ir droši
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka šogad 31. maijā tika veikts Alūksnes ezera peldēšanas vietu atbilstības novērtējums, visas peldēšanas vietas atbilst likumdošanas prasībām. Atbilstības novērtējumu veica septiņās peldēšanas vietās Alūksnes ezerā – “Melnumā”, “Kempingā”, “Šūpalās”, Ezermalas ielā, “Zirgu dzirdinātavā”, Vējiņā” un “Pilssalā”. Peldēšanās vietās tika pārbaudīta zarnu nūjiņu (Escherichia coli), zarnu enterokoku un zilaļģu esamība. Pārbaudē tika konstatēts, ka visās peldēšanas vietas  atbilst likumdošanas prasībām, ūdenī nav konstatēta naftas produktu smaka un piesārņojums ar peldošiem atkritumiem. Nav konstatēta zilaļģu klātbūtne vai fitoplanktona ziedēšana. Izvērtējot testēšanas rezultātus, tika secināts, ka vistīrākais ūdens ir peldēšanas vietā “Šūpalas”.
05.06.2018
Lasīt
ALJA`s un Eholotes.lv Alūksnes kauss
image
SPININGOŠANAS SACENSĪBU “ALJA's un Eholotes.lv Alūksnes kauss” NOLIKUMS      1. Sacensību mērķisPopularizēt spiningošanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt veiksmīgākos spiningotājus.   2. Sacensību rīkotājiSacensības rīko Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”Atbildīgais – Andris Jerums, tel. 26389199,Sacensību galvenais tiesnesis Andris Jerums, tel. 26389199.   3. Sacensību norises vieta un laiksSpiningošanas sacensības notiek Alūksnes ezerā 2018.gada 9.jūnijā.Reģistrācija PA “ALJA” telpās, Pilssalas ielā 10, Alūksnē 9.jūnijā no 5.30 līdz 6.30.Spiningošanas sacensību sākums 9. jūnijā plkst. 6.45.   4. Sacensību dalībniekiSacensības notiek individuālā ieskaitē.Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte.Visiem sacensību dalībniekiem jāuzrāda derīga makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā.Licences un makšķerēšanas kartes var iegādāties reģistrācijas vietā.   Par drošību uz ūdeņiem atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.   Dalības maksa - 10,00 EUR no dalībnieka.   5. Uzvarētāja noteikšana- Uz vērtēšanu no dalībnieka tiek nodotas ne vairāk kā trīs zivis, no kurām viens ir asaris, viena līdaka un viens zandarts.- Vērtēts tiek noķerto zivju garums, uzvar tas dalībnieks, kuram katras sugas garums visprecīzāk atbilst izlozētajam mēram.- Gadījumā, ja loma izmērs kādai zivju sugai sakrīt vairākiem dalībniekiem, tad uzvarētājs tiek izlozēts starp vienādo rezultātu uzrādītājiem. - Eholotes.lv 2018. gada Alūksnes kausu iegūst dalībnieks, kuram pietrūkst vismazāk punktu (cm,mm) līdz ideālai sugu garumu summai. - Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildu balvas par sacensību rezultātiem.- Par makšķerēšanas noteikumu neievērošanu — diskvalifikācija.- par sacensību noteikumu neievērošanu tiesnesis var piemērot brīdinājumu, atskaitīt no loma zivi vai diskvalificēt no sacensībām.- Par nesportisku rīcību – diskvalifikācija.   6. Sacensību noteikumi- Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.- Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.- Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts.- Velcēšana nav atļauta.- Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem. Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā izkāpt krastā vai laivu pamest ir aizliegts.- Vērtēta tiek viena zivs no katras sugas – asaris izmērā no 25 līdz 45 cm, līdaka no 55 līdz 85 cm, zandarts no 50 līdz 70 cm, precīzu mēru izlozē piecas minūtes pirms starta signāla.- Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.- Dalībnieka rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Protesti kopā ar drošības naudu 30 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 15 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.   Sacensību programma2018.gada 9. jūnija5.30– 6.30 Sacensību dalībnieku reģistrācija6.30 – 6.45 Sacensību atklāšana6.45 – 14.00 Sacensību norise un lomu reģistrācija14.00 – 14.30 Rezultātu apkopošana, launags14.45 – 15.15 Apbalvošana   (Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina - bezmaksas launagu, auto novietošanu, laivu nolaišanu)Ir iespējams pasūtīt naktsmītnes un laivas (skaits ierobežots) – sīkāka informācija pie organizatoriem tel.29415814 vai 26389199.Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem. !!! NE ASAKAS !!!
31.05.2018
Lasīt
Apmeklētājus turpmāk pieņems Pilssalā
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA" apmeklētājus turpmāk pieņems Pilssalā, Pilssalas ielā 10, Alūksnē darba dienās no 8.00. - 13.00. / 14.00. - 17.00.   Papildus informācijai par saistošiem jautājumiem +371 28301207
17.05.2018
Lasīt
IEPIRKUMS “MAKŠĶERĒŠANAS VIETU IZVEIDE ALŪKSNES EZERA PIEKRASTĒ”
image
Ar iepirkuma “MAKŠĶERĒŠANAS VIETU IZVEIDE ALŪKSNES EZERA PIEKRASTĒ” nolikumu un tehniskajiem noteikumiem var iepazīties zemāk esošajos pielikumos.   Tehniskā dokumentācija iepirkumam ALJA nolikums    
10.05.2018
Lasīt
VAKANCE
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” (reģistrācijas Nr. 90010446069)Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301Aicina pieteikties uz sētnieka darba vietu (0,75 slodze) Pamatpienākumos ietilptu kvalitatīva Pilssalas teritorijas uzkopšana t.sk. pludmales zona, laipas, piebraucamie un gājēju ceļi, zaļā zona, atkritumu savākšana, ziemas periodā sniega tīrīšana no gājēju ceļiem.   Pieteikuma vēstuli līdz 2018. gada 9. aprīlim, plkst.13.30 nosūtīt uz e-pastu alja@aluksne.lv , pa pastu vai iesniegt personīgi Alūksnes novada pašvaldībā Dārza ielā 11, 408.kab, Alūksnē Alūksnes novadā, LV-4301.   Kontaktpersona : Māris Lietuvietis +371 26141741
27.03.2018
Lasīt
VAKANCE
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” (reģistrācijas Nr. 90010446069)Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301Aicina pieteikties darbā uz lietvedes amatu (1.0 slodze) Prasības: - Augstākā izglītība;- Zināšanas lietvedībā, grāmatvedībā, dokumentu sagatavošanā;- Augsta pienākumu un atbildības sajūta par veicamo darbu;- Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;- Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;- Lietišķās etiķetes pārzināšana;- Labas datorprasmes MS Office;- Izpratne par arhīva dokumentācijas sagatavošanu;- Teicamas latviešu valodas, labas angļu un krievu valodas zināšanas.   Pienākumi: - Lietvedības dokumentu sagatavošana un dokumentu aprites organizēšana;- Budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites finanšu darījumu kārtošana;- Iepirkumu procedūras dokumentācijas sagatavošana;- Veikt arhīva dokumentu sagatavošanu un nodošanu;- Makšķerēšanas licenču izplatīšanas organizēšana un izsniegšana;- Komunicēt un konsultēt klientus ar Aģentūras darbību saistītos jautājumos;- Apmeklētāju pieņemšana, darbs ar kasi, POS terminālu;- Biroja ikdienas darba organizēšana.   Pieredze darbā ar projektu dokumentācijas un atskaišu sagatavošanu tiks uzskatīta par priekšrocību.   Motivētu pieteikuma vēstuli un CV līdz 2018. gada 5. martam, plkst.16.00 sūtīt uz e-pastu alja@aluksne.lv , pa pastu vai iesniegt personīgi Alūksnes novada pašvaldībā Dārza ielā 11, 408.kab, Alūksnē Alūksnes novadā, LV-4301.   Kontaktinformācija : Māris Lietuvietis +371 26141741
23.02.2018
Lasīt
ŽIBULĒŠANAS FESTIVĀLS “ALŪKSNES ŽIBULIS ”
image
ŽIBULĒŠANAS FESTIVĀLA“ALŪKSNES ŽIBULIS ”NOLIKUMS 1. Festivāla mērķis - Popularizēt zemledus makšķerēšanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt veiksmīgākos žibulētājus. 2. Festivāla rīkotāji - Festivālu rīko Alūksnes novada makšķernieku biedrība “C.ALBULA”, atbildīgais – Jānis Skulte, tel. 29276883,- Festivāla galvenais tiesnesis – Druvis Tomsons, tel. 29415118.3. Festivāla norises vieta un laiksFestivāls notiek Alūksnes ezerā 2018. gada 17.-18. februārī Ziemera pagasta teritorijā Lauku tūrisma un atpūtas centrā “Jaunsētas” 4. Festivāla dalībnieki - Festivāla veiksmīgākie žibulētāji tiks noteikti individuālā konkurencē. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.- Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un derīga makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā. Licences un makšķerēšanas kartes varēs iegādāties arī reģistrācijas vietā.   ! Par drošību uz ūdenstilpes ledus atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.   5.Dalības maksa - ziedojums 15,00 EUR. - Dalībniekam, kurš jaunāks par 16 gadiem, dalība festivālā bez maksas. 6.Uzvarētāja noteikšana - Vērtēšanai tiek nodoti ne vairāk kā 5 asari, 3 līdakas, 3 zandarti.- Vērtēts tiek zivju kopējais garums.- Ja diviem vai vairāk dalībniekiem zivju kopējais garums ir vienāds, tad par uzvarētāju tiek noteikts garākā asara īpašnieks.- Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.- Par makšķerēšanas noteikumu, Alūksnes ezera licencētās makšķerēšanas un šī nolikuma neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts. 7.Festivāla noteikumi - Festivāls notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus normatīvos aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.- Sacensību dalībniekiem atļauts izmantot tikai tādus mākslīgus žibuļus (vizuļus), kuru garums nav mazāks par 2 cm.- Sacensības notiek visā Alūksnes ezera akvatorijā bez zonējuma, izņemot Alūksnes ezera “iekšezeru”*.- Sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizliegts izmantot mehāniskos transporta līdzekļus.- Sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizliegts pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru citu dzīvo ēsmu vai tās daļas.- Sacensību laikā dalībnieki nedrīkst tuvoties viens otram tuvāk par 5 metriem.- Vērtēts tiek 5 garāko asaru, 3 līdaku un 3 zandartu kopējais garums.- Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums. *iekšezers - Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes pilsētas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu.   8.Žibulēšanas Dueļa noteikumi Žibulēšanas Dueļa priekšsacīkstes norisinās 4 laukumos pa 10-15 dalībniekiem katrā. Makšķerēšana notiek līdz pirmajām 5 zivīm, bet ne ilgāk kā 15 minūtes. Ja netiek noķertas 5 zivis, tad uzvarētājs ir tas, kurš pirmais noķēris lielāko zivju skaitu. Pēc tam katra laukuma labākie dodas uz pusfināla laukumiem, kuros katrā divi dalībnieki cīnās līdz pirmajām 5 zivīm, bet ne ilgāk kā 15 minūtes. Ja netiek noķertas 5 zivis, tad uzvarētājs ir tas, kurš pirmais noķēris lielāko zivju skaitu. Pēc tam katra laukuma labākais dodas uz dueli kura uzvarētājs būs tas kurš pirmais noķers piecas zivis vai arī noteikto 15 minūšu laikā būs pirmais noķēris vislielāko zivju skaitu.Pamatnoteikumi - katrs dalībnieks nedrīkst aizņemt vairāk kā vienu āliņģi, kurā makšķerē, nedrīkst atrasties tuvāk par 5 metriem no cita dalībnieka, nedrīkst ņemt līdzi makšķerēšanas kasti vai arī tā nedrīkst atrasties uz ledus makšķerēšanas sektorā. Urbim makšķerēšanas laikā jāatrodas ieurbtā stāvoklī.   Festivāla programma   Pirmā diena 2018.gada 17. februārī 7.00–8.00 Festivāla dalībnieku reģistrācija8.00–8.15 Festivāla atklāšana8.15–13.00 Festivāla norise13.00–14.3014.30–15.00 “Žibulēšanas Duelis”Pusdienas, rezultātu apkopošana15.00¬–15.30Dienas uzvarētāju un “Žibulēšanas Dueļa” uzvarētāju apbalvošana   Otrā diena 2018.gada 18. februārī 6.30–7.00 Festivāla dalībnieku reģistrācija7.15–13.00 Festivāla norise13.00–14.00 Festivāla rezultātu apkopošana, pusdienas.14.15 - Otrās dienas un festivāla uzvarētāju apbalvošana.   (Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina bezmaksas pusdienas un auto novietošanu. )Ir iespējams pasūtīt naktsmītnes, sīkāka informācija pie organizatoriem tel.29276883 vai 28650600.Atpūtas komplekss „Jaunsētas” tel. 28650600Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem. !!! NE ASAKAS !!!
30.01.2018
Lasīt
Alūksnes Pilssalā noslēgusies Multifunkcionālās servisa ēkas būvniecība
image
Alūksnes Pilssalā izbūvēta mūsdienīga, unikāla dizaina ēka, kura turpmāk kalpos pašvaldības aģentūras “ALJA” vajadzībām, bet daļa telpu tiks nodotas nomā uzņēmējiem. Projekts ”Multifunkcionālās servisa ēkas izbūve Pilssalā” ir viens no apjomīgākajiem un arhitektoniski sarežģītākajiem Alūksnes novada pašvaldības īstenotajiem projektiem. Kopējā ēkas platība ir 247,3 m2, no kuriem 138,3 m2 izmantos pašvaldības aģentūras “ALJA” vajadzībām, bet 109 m2 nomas tiesību izsoles kārtībā pašvaldība nodos uzņēmējdarbības veikšanai.   Projektā izbūvētās ēkas izmaksas ir 583 388,35 EUR, lielu daļu no projekta kopējām izmaksām sastāda arī teritorijas labiekārtojums. Kopumā par 263 603,51 EUR teritorijā izveidota daudzlīmeņu sēdzona (49 533,76 EUR), dzelzsbetona terase pie ēkas (28 196,54 EUR), koka dēļu platforma ap ēku (29 605,47 EUR), koka laipas pagarinājums ezerā (17 666,70 EUR), kā arī centrālā koka platforma uz pontoniem (34 486,12 EUR). Kopējās būvdarbu izmaksas ir 846 991,86 EUR.   Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Alūksnes novada pašvaldībai piešķirts specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.   Ēkas atklāšanas pasākums plānots pavasarī, kad būs noslēgušies gan šī projekta ietvaros veicamie apkārtnes labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi, gan arī darbi, kas tiek veikti projekta “Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve” ietvaros.   Ēkas projektēšanu veica SIA “Nams”, būvniecību - SIA “Latvijas energoceltnieks”, būvuzraudzību – SIA “Būvuzraugi LV”, arheoloģisko uzraudzību - SIA “Archeo”.   FOTO: Druvis MucenieksSagatavoja: Druvis MUCENIEKS,Alūksnes novada pašvaldībassabiedrisko attiecību speciālists   Vairāk foto - http://www.aluksniesiem.lv/foto-un-video/foto-multifunkcionalas-servisa-ekas-buvnieciba-pabeigta-123352
21.12.2017
Lasīt
Alūksnes ezerā tiek ielaistas varavīksnes foreles
image
2017.gada 15.decembrī Alūksnes ezerā tika ielaistas 3 tonnas varavīksnes foreles (Onchorhyncus mykiss) triploīdu forma. Foreles iegādātas par Alūksnes novada pašvaldības līdzekļiem un, lai lomā paturētu šīs zivis nepieciešams iegādāties speciālu licenci foreļu makšķerēšanai Alūksnes ezerā. Izlaistās zivis bija no 900 - 1100 gr svarā.   Turpmākajos gados paredzēts ielaist vēl 4 tonnas šo zivju, kā to nosaka Dabas aizsardzības izsniegtais lēmums, ka ielaižamās varavīksnes foreles tiek ielaistas pakāpenski - t.i., nenotiek vienlaicīga 7 tonnu varavīksnes foreļu izlaišana.   Aģentūra "ALJA" aicina makšķerniekus, kuru lomā nonāks foreles veikt to foto fiksāciju (arī kuņģa saturu) un iesūtīt uz epastu alja@aluksne.lv vai 26141741 (WhatsApp), lai vērtētu zivju vizuālo stāvokli un novērotu barošanās paradumus.
18.12.2017
Lasīt
Veiksmīgi realizēti pēdējie 2017.gadā paredzētie zivju resursu pavairošanas projekti
image
11.oktobrī zivjaudzētava “Tome” piegādāja 10'584 vienvasaras sīgu mazuļus ielaišanai Alūksnes ezerā, līdz ar ko tika realizēts Sīgu resursu papildināšanas projekts Alūksnes ezerā, kurš atbalstīts no Zivju fonda līdzekļiem 7'000 EUR un pašvaldības līdzfinansējuma 1'167,50 EUR, kopā realizējot projektu ar ielaistiem 15'000 sīgu mazuļu.   30.oktobrī zivjaudzētava “Kalatalu Harjanurmes” piegādāja vienvasaras zandartu mazuļus resursu papildināšanai Indzera un Sudala ezeros. Indzera ezerā tika ielaisti 13'000 zandarti, kur Zivju fonda finansējums sastādīja 2'349,20 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 700 EUR, savukārt Sudala ezerā tika ielaisti 14'000 zandarti ar Zivju fonda atbalstu 2'583,34 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 700 EUR.
02.11.2017
Lasīt