image
image image

VAKANCE

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” (reģistrācijas Nr. 90010446069)
Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301
Aicina pieteikties uz sētnieka darba vietu (0,75 slodze)Pamatpienākumos ietilptu kvalitatīva Pilssalas teritorijas uzkopšana t.sk. pludmales zona, laipas, piebraucamie un gājēju ceļi, zaļā zona, atkritumu savākšana, ziemas periodā sniega tīrīšana no gājēju ceļiem.

 


Pieteikuma vēstuli līdz 2018. gada 9. aprīlim, plkst.13.30 nosūtīt uz e-pastu alja@aluksne.lv , pa pastu vai iesniegt personīgi Alūksnes novada pašvaldībā Dārza ielā 11, 408.kab, Alūksnē Alūksnes novadā, LV-4301.

 


Kontaktpersona : Māris Lietuvietis +371 26141741