Karstums Alūksnes ezera ūdens mikrobioloģisko kvalitāti būtiski nav ietekmējis

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka šogad 6. augustā tika atkārtoti veikts Alūksnes ezera peldēšanas vietu atbilstības novērtējums, Melnumā iesaka nepeldēties.

Tāpat kā pavasarī, atbilstības novērtējumu veica septiņās peldēšanas vietās Alūksnes ezerā – Melnumā, Kempingā, Šūpalās, Ezermalas ielā, Zirgu dzirdinātavā, Vējiņā un Pilssalā. Peldēšanās vietās tika pārbaudīta zarnu nūjiņu (Escherichia coli), zarnu enterokoku un zilaļģu esamība. Pārbaudē tika konstatēts, ka karstums Alūksnes ezera ūdens mikrobioloģisko kvalitāti nav būtiski ietekmējis un rādītāji atbilst likumdošanas normām.  Ūdenī nav konstatēta naftas produktu smaka un piesārņojums ar peldošiem atkritumiem. Vistīrākais ūdens šobrīd ir peldēšanās vietās Kempingā, Pilssalā un Vējiņā.

Paraugu ņemšanas dienā, peldēšanās vietās Melnums un Zirgu dzirdinātava bija novērojama fitoplanktona ziedēšana un Melnumā konstatēta zilaļģu klātbūtne, tāpēc šajā peldēšanās vietā nav ieteicams peldēties. Atgādinām, ka pirms peldēšanas katram pašam vizuāli jānovērtē ūdens kvalitāte, jo mainoties vēja virzienam, situācija peldēšanās vietās var mainīties.